Informacja na temat funkcjonowania oddziałów i poradni

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie informuje, że w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną, dotyczącą zakażeń COVID-19, w Powiecie Działdowskim jak również w naszym Szpitalu zmuszony jestem do ograniczenia zakresu niektórych świadczeń. Jednocześnie wraz z dynamicznie zmieniająca się sytuacją poszczególne zakresy zostają przywracane. Podstawowe bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców…