jpgOddział Dziecięcy SPZOZ w Działdowie otrzymał nowoczesny pulsoksymetr RADICAL ze stacją dokującą i wielorazowym czujnikiem uniwersalnym. Urządzenie podarowała Fundacja Polsat w ramach akcji "Podaruj Dzieciom Słońce", organizowanej przez Fundację Polsat
i firmę Procter & Gamble. Sprzęt, za ponad sześć tysięcy złotych, został zakupiony za pieniądze pochodzące ze sprzedaży produktów firm kosmetycznych uczestniczących w akcji. Wysokość sumy przeznaczonej dla każdej placówki uzależniona jest od kwoty zebranej w danym regionie.


Pulsoksymetria to nieinwazyjna metoda mierzenia procentu wysycenia hemoglobiny tlenem. Pulsoksymetr pozwala pośrednio określić PaO2 krwi tętniczej z równoczesnym monitorowaniem tętna. W badaniu wykorzystuje się technikę spektrofotometrii, która polega na umieszczeniu na powierzchni skóry czujnika optycznego. W czujniku pulsoksymetru, który umieszcza się na skórze pacjenta, znajdują się 2 diody oraz fotodetektor. Pierwsza dioda emituje światło czerwone o długości fali 660 nm, które wybiórczo pochłaniane jest przez hemoglobinę odtlenowaną (deoksyhemoglobinę), natomiast druga - światło podczerwone o długości fali 940 nm, które wybiórczo pochłaniane jest przez hemoglobinę utlenowaną (oksyhemoglobinę). Światło emitowane przez obie diody absorbowane jest przez tkanki (w tym przez krew), a jego natężenie mierzone jest na fotodetektorze. Natężenie światła dochodzącego do fotodetektora zależy m.in. od zawartości oksyhemoglobiny i deoksyhemoglobiny we krwi. W czasie rozkurczu serca fotodetektor mierzy absorpcje tkanek i "niepulsującej" krwi, a w czasie skurczu całkowitą absorpcję tkanek i krwi.

Obecnie przyjęte ogólne wskazania do zastosowania pulsoksymetrii jako dodatkowego parametru funkcji życiowych obejmują m.in.:
  • monitorowanie na oddziałach intensywnej opieki medycznej dzieci i noworodków
  • monitorowanie terapii tlenem w warunkach szpitalnych i pozaszpitalnych
  • monitorowanie zabiegów resuscytacyjnych
  • przesiew i monitorowanie w warunkach ostrego dyżuru
  • monitorowanie dziecka chorego i po urazie w czasie transportu
  • ocenę krążenia obwodowego (z oceną ciśnienia tętniczego i napływu kapilarnego).

Inf. med. na podstawie: "Podstawy monitorowania utlenowania organizmu i pulsoksymetria u dzieci", praca zbiorowa, Medycyna Praktyczna, Pediatria 2005/05