gifZ przyjemnością informujemy, że w dniu 10 listopada 2009 roku Pełnomocnicy Zarządu PFRON przyznali nam dofinansowanie w ramach "Programu wyrównywania różnic pomiędzy regionami II". Projekt Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie pod nazwą "Łazienki bez barier" otrzymał dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 28 tysięcy 430 zł.

W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa z Powiatem Działdowskim, realizatorem programu pod nazwą "Program wyrównywania różnic pomiędzy regionami II", na dofinansowanie i realizację projektu.

Projekt "Łazienki bez barier" zakłada przystosowanie sanitariatów szpitalnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r.). Modernizacji ulegną dwa sanitariaty: na oddziale chirurgii ogólnej oraz przy wejściu głównym do SPZOZ w Działdowie.
Obecnie na oddziale chirurgii ogólnej nie ma łazienki przystosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Małe gabaryty starej łazienki nie pozwalają również na dostosowanie jej w taki sposób, aby można tu było wjechać wózkiem inwalidzkim. Z tego względu na nową łazienkę oddziału zostanie zaadaptowana jedna z sal chorych. Zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu ministra zdrowia zostaną w niej zainstalowane między innymi: brodzik z natryskiem, miska ustępowa/bidet z prysznicem wannowym, umywalka z barierką oraz uchwyty ścienne i podłogowe dla niepełnosprawnych.
W pobliżu wejścia głównego do Szpitala, przy korytarzu prowadzącym do Centralnej Rejestracji, utworzone zostaną nowe sanitariaty dla osób nie będących pacjentami leżącymi Szpitala. Jedno
z istniejących pomieszczeń zostanie podzielone i zaadaptowane na dwa sanitariaty (damski i męski), przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Będzie to bardzo duże udogodnienie dla osób niepełnosprawnych, korzystających z porad ambulatoryjnych w poradniach specjalistycznych SPZOZ
w Działdowie, gdyż do tej pory nie mięli oni możliwości samodzielnego skorzystania z toalety dla pacjentów, znajdującej się na parterze.

Remont łazienki oddziału chirurgii ogólnej i utworzenie nowych sanitariatów na parterze to kolejna inwestycja, przeprowadzona w tym roku w celu likwidacji barier architektonicznych w działdowskim szpitalu. Na początku bieżącego roku dla potrzeb niepełnosprawnych zostały dostosowane sanitariaty wieloprofilowego oddziału chorób wewnętrznych oraz oddziału rehabilitacyjnego. We wrześniu, pod tym samym kątem, zakończył się remont WC na pododdziale kardiologicznym. Prawdopodobnie jeszcze w tym roku rozpocznie się przebudowa wejścia głównego do SPZOZ w Działdowie, a w roku 2010 przebudowa wejścia do Izby Przyjęć i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Dyrektor Elżbieta Leżuchowska pragnie serdecznie podziękować Staroście Działdowskiemu Panu Marianowi Janickiemu za wsparcie przy pozyskiwaniu środków z PFRON oraz wszelką pomoc Powiatu Działdowskiego przyznaną na zakup nowego sprzętu i modernizację Szpitala.