jpgZakończono prace związane z przebudową wejścia głównego do SPZOZ w Działdowie. Po  tym jak Dyrekcja Szpitala dokonała oficjalnego odbioru ukończonej budowy wejście główne zostało z powrotem otwarte. Przebudowa została wykonana w celu usprawnienia i poprawy bezpieczeństwa ruchu, oraz dostosowania podjazdu dla osób niepełnosprawnych do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r.


Cała powierzchnia schodów oraz pochylni dla niepełnosprawnych wyłożona jest antypoślizgowymi płytkami chodnikowymi. W celu ułatwienia wejścia zainstalowano poręcze stalowe. Inwestycja została wykonana ze środków własnych.

jpgjpg

Na rok 2010 została zaplanowana również podobna przebudowa wejścia do Izby Przyjęć.