jpgW sali konferencyjnej SPZOZ w Działdowie odbyło się uroczyste spotkanie pracowników SPZOZ, którzy są członkami zakładowego NSZZ "Solidarność".
W pierwszej części spotkania zostali uhonorowani pracownicy, którzy w Szpitalu pracują już 25, 30 i 35 lat. Część druga, to spotkanie wigilijne w gronie pracowników zrzeszonych w NSZZ "Solidarność"
.


Teresa Bartkowska-Furtak, przewodnicząca komisji zakładowej NSZZ "Solidarność", wręczyła pracownikom, którzy obchodzili swój jubileusz pracy, pamiątkowe listy gratulacyjne i drobne upominki.

- Praca w naszym Zakładzie na każdym szczeblu zawodowym przyczynia się do zapewnienia bezpieczeństwa w najważniejszej dziedzinie społecznej, jaką jest ochrona zdrowia i życia ludzkiego. Wierzę, że kolejne lata pracy w naszym Zakładzie przyniosą wiele satysfakcji i zawodowych sukcesów - czytamy w liście gratulacyjnym.

jpgjpgjpgjpgjpgjpg

W tym roku jubileusz pracy w SPZOZ w Działdowie obchodzili następujący pracownicy, zrzeszenie w NSZZ "Solidarność":

35-lecie pracy zawodowej:
Danuta Chylińska, Tamara Makarewicz, Grażyna Matuszewska, Elżbieta Mazurowska, Waldemar Pająski, Jolanta Szymańska

30-lecie pracy zawodowej:
Ludwika Dulińska, Barbara Grabowska, Agnieszka Gromke, Urszula Lewandowska, Barbara Tomporowska

25-lecie pracy zawodowej obchodziły:
Grażyna Brzóska, Małgorzata Solarz, Bożena Wyźlic