jpgW  niedzielę 27 marca w sali konferencyjnej SPZOZ w Działdowie odbyło się spotkanie na temat transplantologii. Pacjenci z niewydolnością nerek i ich rodziny rozmawiali ze specjalistami nefrologii i chirurgii. Podstawowym celem spotkania zorganizowanego przez Stację Dializ w Działdowie było udzielenie gruntowych informacji na temat możliwości rodzinnego dawstwa narządów.


Do rozmowy z rodzinami pacjentów zostali zaproszeni: konsultant krajowy w dziecinie transplantologii klinicznej prof. Wojciech Rowiński, dr n. med. Andrzej Kobryń, chirurg transplantolog z Olsztyńskiego Ośrodka Transplantologii i ordynator oddziału nefrologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie dr hab. n. med. Tomasz Stompór. Specjaliści nefrologii mówili o szczególnym znaczeniu, jakie dla jakości i długości życia pacjenta dializowanego ma przeszczep zdrowej nerki w odpowiednim stadium choroby.
- Po przeszczepie nerki, życie pacjenta, który do tej pory był dializowany, nabiera nowej jakości. Pacjent może normalnie funkcjonować, pracować. Długość jego życia wydłuża się dwukrotnie - mówił prof. Rowiński.
jpg
Prof. Wojciech Rowiński - konsultant krajowy w dziecinie transplantologii klinicznej
Fot. Sławomir Brzozowski/SPZOZ w Działdowie

Wielkie znaczenie dla pacjenta może mieć sytuacja, gdy członek jego rodziny zdecyduje się na ofiarowanie swojej nerki. W przypadku, gdy biorca i dawca zostaną zakwalifikowani do przeszczepu, czas oczekiwania skraca się do minimum. Chory nie musi czekać na nerkę od zmarłego dawcy, co niekiedy trwa nawet kilka lat.
Uczestnicy niedzielnego spotkania w SPZOZ w Działdowie obejrzeli film edukacyjny na temat rodzinnego dawstwa narządów. Uzyskali odpowiedzi na nurtujące ich pytania, dotyczące możliwych powikłań pooperacyjnych i szans na przyjęcie przeszczepionego organu.

- Takie spotkania odgrywają szczególną rolę w uświadamianiu pacjentów i ich rodzin w tym, jakie korzyści przynosi przeszczep nerki. W przyszłości planujemy podobne działania zmierzające do poszerzenia wiedzy na temat wczesnego rozpoznania i leczenia przewlekłej choroby nerek. Wczesna diagnoza i leczenie mogą uchronić pacjenta przed koniecznością leczenia dializami, czy przeszczepem nerki - powiedziała kierownik Stacji Dializ w Działdowie lek. Katarzyna Kulawik, specjalista nefrologii.