Podczas tegorocznego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie przyznano odznaczenia "Zasłużony Lekarz dla Warmii i Mazur". Wśród dziesięciu uhonorowanych znaleźli się działdowscy lekarze - Magdalena Wielgosz i Tadeusz Reguła.

Tytuł "Zasłużony Lekarz dla Warmii i Mazur" przyznaje Okręgowa Izba Lekarska w Olsztynie na wniosek środowiska szpitalnego. W tym roku odznaczenie przyznawane jest po raz ósmy. Oznaką jest logo Okręgowej Izby Lekarskiej, wokół którego znajduje się napis "Zasłużony Lekarz Warmii i Mazur". Dodatkowo wyróżnieni otrzymali grafikę panoramy Olsztyna z mosiężną tabliczką na której wygrawerowano imię i nazwisko oraz otrzymany tytuł.

Lek. Tadeusz Reguła, specjalista chorób wewnętrznych. Absolwent Akademii Medycznej w Łodzi. W latach 1971 - 2003 był ordynatorem oddziału chorób wewnętrznych szpitala w Działdowie. Obecnie na emeryturze. Pracę w działdowskim szpitalu rozpoczął w czerwcu 1971 roku, w starym budynku Szpitala przy ul. Wolności.

Lek. Magdalena Wielgosz, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii jest koordynatorem Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii SPZOZ w Działdowie. Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. W działdowskim szpitalu pracuje od 1983 roku.