jpgW piątek 23 września 2011 roku na terenie SPZOZ w Działdowie odbyły się ćwiczenia przeciw pożarowe w ramach zarządzania kryzysowego. Działania ratownicze przeprowadzono na wypadek wybuchu gazu. Po alarmie do akcji ratowniczo-gaśniczej przystąpiły: Dyrekcja Szpitala, Szpitalny Oddział Ratunkowy, Straż Pożarna, Policja, Straż Miejska, Pogotowie Gazowe oraz Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego.

 


Scenariusz:

Podczas prac konserwacyjnych instalacji gazowej dochodzi do uszkodzenia tej instalacji i wycieku gazu ziemnego. Nagromadzony gazy wybucha, wskutek czego dochodzi do pożaru w budynku laboratorium. Poszkodowana zostaje jedna osoba (ogólne obraże­nia). Jeden z pracowników zostaje uwięziony w pomieszczeniach laboratorium. Eksplozja uszkodziła konstrukcję budynku. Wybuch przemieścił część ściany, która przygniotła jedną osobę. Kolejna osoba została uwięziona w studzience kanalizacyjnej w trakcie wykonywania prac konserwacyjnych.


Dyrekcja szpitala widząc rozwój sytuacji powiadamia straż pożarną i zarządza przeprowadzenie ewa­kuacji wszystkich pacjentów i pracowników szpitala.
Dyżurny Po­wiatowego Stanowiska Kierowania dysponuje na miejsce odpowiednie służby (4 zastępy GBARt 2/16, GCBA 5/32, SHD-25 i SLOp z namiotem ewakuacyjnym z JRG w Działdowie, 2 zastępy z OSP Uzdowo i Iłowo, powiadamia Policję, Straż Miejską, Pogo­towie Gazowe).


Czas działania:
Ćwiczenia rozpoczęły się o godz. 9:30 w sali konferencyjnej SPZOZ, gdzie omówiono założenia do ćwiczeń oraz określono zadania dla po­szczególnych służb. Pół godziny później rozpoczęły się ćwiczenia praktyczne według następującego harmonogramu:
10:00  - Dyrekcja SPZOZ w Działdowie powiadamia o zdarzeniu dyżurnego PSK i ogłasza ewakuację szpitala. Dyżurny operacyjny dysponuje na miejsce zastępy straży pożarnej i powiadamia inne służby.
10.04 - Rozpoczyna się pozorowana ewakuacja pacjentów i persone­lu SPZOZ. Na miejsce zdarzenia dojeż­dżają zastępy straży pożarnej, Policja, Pogotowie Gazowe, Straż Miejska. Przybyłe na miejsce służby pomagają przy ewakuacji. Ewakuowany SOR zostaje przeniesiony do namio­tu ewakuacyjnego rozstawione­go przez strażaków.
10.10 - Sprawdzenie ilościowe ewaku­owanych pacjentów i personelu szpitala.
10.25 - Do objętych pożarem pomieszczeń laboratoryjnych dyspo­nowane są zastępy straży po­żarnej.
10.35 - Działania ratowniczo-gaśnicze, udzielanie kwalifikowanej pomocy me­dycznej i transport poszkodo­wanych przez ratowników zespołu wyjazdowego SOR i strażaków.
11.00 - Zakończenie ćwiczeń i zwijanie sprzętu.
11.30 - Podsumowanie ćwiczeń w sali konferencyjnej SPZOZ. Omówienie realizacji posta­wionych zadań, wnioski.Fot. Sławomir Brzozowski

W ćwiczeniach udział brały:
Pogotowie Ratunkowe - 1 zespół wyjazdowy/samochód (3 osoby)
PSP Działdowo - 5 zastępów/samochodów (21 osób)
OSP KSRG - 2 zastępy/samochody (12 osób)
Policja - 5 zastępów/samochodów (10 osoby)
Straż Miejska - 1 zastęp/samochód (3 osoby)
Pogotowie Gazowe - 1 zastęp/samochód (2 osoby)
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - 1 zastęp/samochód (2 osoby)m.