gif

W bieżącym roku Światowy Dzień Rzucania Palenia obchodzono w czwartek 24 listopada. SPZOZ w Działdowie zorganizował z tej okazji stoisko bezpłatnych badań profilaktycznych.  W punkcie pobierania materiału do badań laboratoryjnych, wykonywano bezpłatne badania poziomu cukru, cholesterolu oraz pomiar ciśnienia krwi.