gifW piątek 9 grudnia w sali konferencyjnej SPZOZ w Działdowie odbyło się uroczyste spotkanie pracowników SPZOZ, którzy są członkami zakładowego NSZZ "Solidarność".
Uroczyste spotkanie zostało zorganizowane w celu uhonorowania pracowników, których staż pracy w Szpitalu wynosi 25, 30 i 35 lat.
Szanowne jubilatki i jubilaci otrzymali z rąk przewodniczącej komisji zakładowej NSZZ "Solidarność" Teresy Bartkowskiej-Furtak pamiątkowe listy gratulacyjne oraz drobne upominki.


W tym roku jubileusz pracy w SPZOZ w Działdowie obchodzili następujący pracownicy, zrzeszeni w NSZZ "Solidarność":

35-lecie pracy zawodowej:
Elżbieta Demska, Krystyna Dobrzeniecka, Anna Grabowska, Janina Ługowska, Krystyna Łukaszewska, Krystyna Makarewicz, Barbara Mostek, Halina Olszewska, Barbara Struzik, Halina Szostek, Daniela Świątek

30-lecie pracy zawodowej:
Katarzyna Borawska, Teresa Dudzińska, Krystyna Karbowska, Danuta Kempczyńska, Danuta Kowalska, Krzysztof Kowalski, Barbara Moszczyńska, Irena Pająska, Barbara Sawicka, Bogumiła Wojda, Teresa Zyborowicz, Maria Żurawska   

25-lecie pracy zawodowej:
Dorota Ciukaj, Anna Dramińska, Piotr Górzyński, Katarzyna Krzykowska, Janina Łukaszewska, Ewa Michalska, Teresa Pienicka