gif
W Piątek 3 lutego w sali konferencyjnej SPZOZ w Działdowie odbyło się spotkanie pielęgniarek z posłanką Elżbietą Gelert. Rozmowy z Panią poseł skupiały się wokół tematów związanych z  przyszłością zawodu pielęgniarki.

 

 


Witając się z pielęgniarkami poseł Elżbieta Gelert podziękowała wszystkim zebranym za wsparcie w minionych wyborach. Większość rozmów  i pytań dotyczyło spraw związanych z przygotowywaniem nowych ustaw i rozporządzeń, zmieniających zasady pracy pielęgniarek.
Dużą obawą, związaną z przyszłością tego zawodu, jest podniesienie wieku emerytalnego. Pielęgniarki wskazywały, że ich praca obarczona jest dużym stresem i bardzo często znacznym wysiłkiem fizycznym. Inną z poruszonych kwestii był problem związany z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej. Pielęgniarki wskazywały, że zamiast ogólnego rozporządzenia o sposobie ustalania norm, pojawić się powinno rozporządzenie ustalające jednoznacznie i w jasny sposób normy obsady pielęgniarskiej. Uczestniczki spotkania rozmawiały także o nowym rozporządzeniu ministerstwa zdrowia w sprawie dziedzin pielęgniarstwa, w których może być prowadzona specjalizacja oraz o wdrażanym standardzie opieki okołoporodowej.
- Wdrażany standard opieki okołoporodowej został wypracowany w oparciu o starą ustawę o zakładach opieki zdrowotnej. Po wejściu w życie ustawy o działalności leczniczej, niektóre z zapisów owego standardu stały się nieaktualne. Podzieliłyśmy się z Panią poseł swoimi wątpliwościami, związanymi z wprowadzaniem standardu, który jest niespójny z obowiązującym aktem prawnym - powiedziała Jadwiga Kwiatkowska, przełożona pielęgniarek szpitala.
Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze. Żegnając się z pielęgniarkami poseł Elżbieta Gelert zapewniła je, że zawsze mogą liczyć na jej pomoc i zrozumienie.

 

 

 

jpgjpg