Od 1 stycznia 2013 r. każdy pacjent będzie mógł potwierdzić swoje prawo do świadczeń - w szpitalu, przychodni, czy w gabinecie lekarza, bez konieczności przedstawiania dodatkowych dokumentów. Wystarczy numer PESEL oraz dokument potwierdzający tożsamość.

Obowiązek przedstawiania podczas rejestracji dokumentu zaświadczającego o uprawnieniach do bezpłatnej opieki zdrowotnej na terenie Polski znosi wprowadzenie Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ).
eWUŚ to elektroniczny system weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ, powiązany z Centralnym Wykazem Ubezpieczonych (CWU).

Od 1 stycznia 2013 r. wystarczy, że podczas rejestracji (przyjęcia do szpitala) podamy swój numer PESEL oraz dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymację szkolną).

Kliknij i pobierz (przeczytaj) ulotkę informacyjną na temat systemu eWUŚ