W 2013 roku życzymy Państwu dużo zdrowia i pogody ducha.
Niech będzie to rok spełnienia wszelkich zamierzeń prywatnych
i dążeń zawodowych.
Wszystkim Pracownikom i Pacjentom
szczęśliwego nowego roku 2013
życzy
Dyrekcja
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Działdowie.