Złoty Medal za Długoletnią Służbę, odznaczenie przyznawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, otrzymała Aleksandra Machałowska, pielęgniarka oddziałowa szpitalnego oddziału ratunkowego SPZOZ w Działdowie. Odznaczenie wręczył wojewoda warmińsko-mazurski Marian Podziewski, podczas obchodów Wojewódzkiego Dnia Ratownictwa Medycznego w Klebarku Wielkim.

jpg

 

Medal za Długoletnią Służbę jest nadawany za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.

- Czuję się zaszczycona i składam podziękowania Dyrekcji SPZOZ w Działdowie, za to że wytypowała moją osobę do tego odznaczenia - powiedziała Aleksandra Machałowska.

Polski Dzień Ratownictwa Medycznego powołany został wraz z Ustawą z dnia 8 września o Państwowym Ratownictwie Medycznym i obchodzony jest w dniu 13 października. Na Warmii i Mazurach święto to celebrowane jest w Sanktuarium Krzyża Świętego w Klebarku Wielkim. W tym roku, wojewódzkie uroczystości odbyły się we wtorek 8 października. Oprócz Medali za Długoletnią Służbę wojewoda warmińsko-mazurski wręczał również odznaczenia resortowe "Za zasługi dla ochrony zdrowia".