jpgW czwartek 14 listopada 2013 r. w Samodzielnym Publiczny Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie odbyło się otwarte spotkanie dla pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek i ich rodzin. Temat przewodni spotkania to "Przeszczepienie nerki od dawcy żywego".W spotkaniu uczestniczyli pacjenci Stacji Dializ SPZOZ w Działdowie, przedstawiciele dyrekcji Szpitala, personel medyczny oraz zaproszeni goście: koordynator transplantacyjny - mgr Aleksandra Tomaszek, nefrolog - dr Dorota Zygier i psycholog - dr Mateusz Zaorski.

Uroczystego otwarcia dokonała mgr Grażyna Janicka, lokalny koordynator transplantacyjny od żywego dawcy nerki. Na prezentacji  multimedialnej prowadząca spotkanie zaprezentowała funkcjonowanie Stacji Dializ oraz jej pracowników. Natomiast zaproszeni goście, którzy przyjechali na to spotkanie ze Szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie, w swoich wystąpieniach nawiązywali do głównego tematu seminarium, wygłaszając krótkie prelekcje i przedstawiając prezentacje multimedialne.
Mgr Aleksandra Tomaszek przedstawiła zebranym założenia Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej. Dr Dorota Zygier zasady na jakich odbywają się Kwalifikacje Żywego Dawcy Nerki, zaś dr Mateusz Zatorski wygłosił prelekcję na temat Psychologicznych aspektów decyzji zostania Dawcą Nerki.
Z wielkim zainteresowaniem i skupieniem wysłuchano prawdziwej historii o transplantacji, którą opowiedziała Teresa Schmidt, Żywa Dawczyni Nerki, wraz synem Łukaszem, biorcą nerki. Obserwując słuchaczy można było zauważyć wielkie wzruszenie i podziw.

Spotkanie zostało zarejestrowane przez ekipę programu telewizyjnego "Operacja życie". Nagranie ze spotkania w Samodzielny Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie będzie emitowany na wiosnę w 2014 roku

Przeszczepienie nerki od żywego dawcy uznane jest za najlepszą metodę leczenia schyłkowej niewydolności nerek. Czynność i przeżywalność nerki przeszczepionej od żywego dawcy niezależnie od stopnia pokrewieństwa jest lepsza od czynności i przeżycia nerki przeszczepionej od osoby zmarłej. Taki sposób uzyskania nerki pozwala skrócić czas oczekiwania na przeszczepienie.
Organizowanie spotkań otwartych, odczytów i prelekcji lekarzy nefrologów pracujących w stacjach dializ i poradniach nefrologicznych wraz z personelem medycznym i pacjentami stacji dializ ma na celu upowszechnienie wiedzy na temat zalet i możliwości leczenia niewydolności nerek za pomocą przeszczepu nerki od dawcy żywego.

 

 

 

Galeria zdjęć


Fot. Sławomir Brzozowski/SPZOZ w Działdowie