W niedzielę 1 grudnia w Działdowie zorganizowano Dzień Dawcy Szpiku. W sali kinowej Miejskiego Domu Kultury wolontariusze Fundacji DKMS rejestrowali osoby, które zdecydowały, że chciałyby zostać dawcami szpiku. (galeria zdjęć)


Niedzielną akcję rejestracji dawców szpiku obsługiwało 42 wolontariuszy, wśród których były też pielęgniarki działdowskiego Szpitala, które zajmowały się pobieraniem krwi od kandydatów na dawców szpiku. W tym dniu zarejestrowało się 114 osób.

Inicjatorem akcji była Eliza Godleś, pracownik wieloprofilowego oddziału chorób wewnętrznych SPZOZ w Działdowie. Punktem wyjścia całej akcji stał się apel o rejestrację dawców w celu znalezienia dawcy szpiku dla Pani Jolanty, mamy Elizy, która w tym roku dowiedziała się, że jest chora na białaczkę. Na szczęście, już w trakcie przygotowywania akcji znalazł się ?genetyczny bliźniak? dla działdowianki, zatem 1 grudnia rejestrowano osoby, które chcą pomóc każdej innej osobie będącej w takiej potrzebie.

Piotr Aniśko, młodszy asystent do spraw rekrutacji dawców: - W Polsce, co godzinę stawiana jest komuś diagnoza: nowotwór krwi, czyli białaczka. Dla wielu pacjentów jedyną szansą na wyzdrowienie jest przeszczepienie szpiku od dawcy niespokrewnionego. Cały czas są w Polsce pacjenci, dla których nie znaleziono dawcy, wśród 22 milionów osób zarejestrowanych na całym świecie. Właśnie po to organizujemy takie akcje, by zwiększyć szansę na znalezienie dawcy. Według danych DKMS, w tym roku w Polsce doszło już do 520 pobrań szpiku, a przez ostatnie 4 lata do 851.

Eliza Godleś, organizatorka Dnia Dawcy Szpiku w Działdowie dziękuje wszystkim za pomoc w zorganizowaniu akcji: - Dziękuję wszystkim, którzy nas wsparli: Izie Krupińskiej, która bardzo mi pomogła w organizacji. Dziękuję wszystkim pielęgniarkom z oddziału medycyny paliatywnej, a w szczególności tym, które były w tym dniu razem z nami: Alinie Kowalskiej, Bożenie Kot, Wiesławie Miłobęckiej, Małgorzacie Borkowskiej, Barbarze Borkowskiej, Bożenie Wiktorskiej, Elżbiecie Zalewskiej z oddziału rehabilitacyjnego oraz lekarzom: Państwu Koźmińskim i Danucie Ostrowskiej-Reguła. Dziękuję  wszystkim wolontariuszom, ks. Zdzisławowi Syldatkowi, pracownikom MOPS, dyrektorowi MDK Dariuszowi Maćkowiakowi, sponsorom i oraz wszystkim osobom, które mi pomagały.

 

 

 

GALERIA ZDJĘĆ