gif
Aleksandra Korzeniewska, pielęgniarka oddziałowa Stacji Dializ Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie, otrzymała wyróżnienie za pracę społeczno-zawodową na rzecz środowiska pielęgniarek i położnych.Wyróżnienia przyznała po raz pierwszy Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur w Olsztynie. Nasza laureatka odebrała wyróżnienie podczas uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej, które odbyły się 8 maja 2014 roku w Olsztynie. W uroczystościach tych wzięła udział Elżbieta Leżuchowska, dyrektor SPZOZ w Działdowie oraz grupa pielęgniarek i położnych z naszego szpitala. (Fotorelację z uroczystości obejrzeć można na stronie OIPiP)
Ponadto, w dniu 9 maja na uroczystej odprawie Pielęgniarek Oddziałowych w SPZOZ w Działdowie, dyrektor Elżbieta Leżuchowska, dziękując za codzienną, trudną pracę, złożyła życzenia wszystkim pielęgniarkom i położnym z okazji ich święta. Pani dyrektor przekazała również gratulacje oraz kwiaty na ręce wyróżnionej pielęgniarki.
jpg
- Otrzymane wyróżnienie jest dla mnie szczególnie cenne, gdyż przyznane jest na wniosek koleżanek przez Samorząd Zawodowy Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie. Moje wieloletnie działania na rzecz środowiska pielęgniarek i położnych oraz społeczności lokalnej zostały zauważone zarówno przez przełożonych oraz współpracowników. Przy tej okazji chciałabym podkreślić, że bez wsparcia i zrozumienia środowiska zawodowego, moja codzienna praca społeczno-zawodowa nie byłaby możliwa. Dlatego korzystając z okazji pragnę podziękować wszystkim, którzy wspierają mnie w działaniach o właściwy prestiż i godność zawodu - powiedziała Aleksandra Korzeniewska.