Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2015 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 22 lipca 2014 r., zmieniająca ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2014.1138), wprowadzająca obowiązek posiadania skierowań do świadczeń udzielanych przez okulistę i dermatologa.

Zgodnie z zapisem art. 17 powołanej ustawy "Osobom wpisanym, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, na listy oczekujących na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, świadczenia te są udzielane bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego".