gifW niedzielę 21 czerwca 2015 roku w Hali Sportowej Gimnazjum nr 2 w Działdowie odbył się kolejny Festyn Wstąp Po Zdrowie. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie jak co roku włączył się w działania promocyjne na rzecz poprawy zdrowia mieszkańców miasta Działdowa i wystawił pięć stanowisk promocji zdrowia: stanowiska badań medycznych, stoisko informacyjno-edukacyjne, zdrowie matki i dziecka, pierwsza pomoc, transplantologia.

Fot. Sławomir Brzozowski

Pierwotnie zaplanowano że festyn odbędzie się w Parku Honorowych Dawców Krwi, jednak ze względu na groźbę opadów deszczu imprezę przeniesiono do Hali Sportowej. Tak jak w poprzednich latach stanowiska SPZOZ w Działdowie cieszyły się dużym zainteresowaniem.
Dane o ilości osób, które skorzystały z naszej oferty przedstawiają się następująco:
1. Stanowiska badań medycznych: badanie poziomu cukru (136 pomiarów), badanie poziomu cholesterolu (98 osób), badanie RR i pomiar wagi (136 pomiarów).
2. Stoisko Zdrowie Matki i Dziecka: poradnictwo profilaktyki nowotworowej, Szkoła Rodzenia (47 kobiet), konkurs rysunkowy dla dzieci pod hasłem "Co powinniśmy jeść aby być zdrowymi i nie chorować" (66 dzieci).
3. Stoisko Pierwsza Pomoc: ćwiczenia na fantomie, ulotki i porady na temat udzielania pierwszej pomocy (48 osób).
4. Stoisko transplantologii: (51 osób)

Koordynator ds. Promocji Zdrowia i Edukacji Zdrowotnej SPZOZ w Działdowie - mgr Teresa Szałkowska.

Informacja o Festynie

Celem przedsięwzięcia jest włączenie lokalnego społeczeństwa do działań na rzecz promocji zdrowia. Festyn jest okazją do zaprezentowania całorocznej pracy instytucji oraz innych grup, działających na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia. Na festynie były prowadzone działania informacyjno-edukacyjne w zakresie upowszechniania mody na niepalenie wśród dorosłych, przedstawiania zysków płynących z niepalenia oraz problemu biernego palenia, szczególnie w środowisku domowym. Można było uzyskać wiedzę o tym, jak chronić się przed chorobami przenoszonymi przez kleszcze i innymi chorobami odzwierzęcymi, rozmawiać o tym, jak utrzymać formę dzięki prawidłowemu odżywianiu. W zakresie realizacji tego przedsięwzięcia aktywnie uczestniczą różne grupy zawodowe i instytucje, takie jak: Inspekcja Sanitarna, Szpital, Urząd Miasta, Policja, Miejski Dom Kultury, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Działdowskie Centrum CARITAS, Stowarzyszenie Cukrzyków, Działdowskie Stowarzyszenie "Amazonek" Stowarzyszenie Zdrowie, PCK, Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, szkoły, harcerze, pielęgniarki medycyny szkolnej i wszyscy, którym na sercu leży kształtowanie postaw wobec wartości zdrowia i zachowań zdrowotnych.

W programie:
- punkty porad medycznych
- punkty pomiaru: ciśnienia, glukozy, cholesterolu, wagi ciała,
- pokazy udzielania pomocy przedlekarskiej,
- punkty informacyjne i edukacyjne
- występy artystyczne lokalnych artystów.