Dwoje ratowników z działdowskiego SOR-u otrzymało odznaczenia podczas tegorocznych obchodów Dnia Ratownictwa Medycznego w Klebarku Wielkim. Nasi ratownicy zostali odznaczeni Medalem za Długoletnią Służbę i odznaką Za zasługi dla Ochrony Zdrowia.Organizatorem uroczystości w dniu 22 października w Klebarku Wielkim był wojewoda warmińsko-mazurski Marian Podziewski. Wojewoda złożył ratownikom życzenia z okazji ich święta, oraz podziękował za zaangażowanie w ratowanie życia i zdrowia ludzkiego. Kulminacyjnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń państwowych i resortowych przez wojewodę Mariana Podziewskiego dla zasłużonych w ochronie zdrowia. Wśród osób wyróżnionych znalazło się dwoje ratowników z Działdowa.
Złoty Medal za Długoletnią Służbę, wręczony przez wojewodę warmińsko-mazurskiego w imieniu Prezydenta RP, otrzymał Roman Lech, który jako pierwszy ratownik z SPZOZ w Działdowie ukończył specjalizację z ratownictwa medycznego. Aleksandra Machałowska, pielęgniarka oddziałowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Działdowie otrzymała odznakę honorową Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia, przyznaną przez Ministra Zdrowia.
Serdecznie gratulujemy!

 

jpgjpg