jpgW czwartek 17 grudnia 2015 roku w sali konferencyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie odbyło się spotkanie otwarte dla pacjentów i ich rodzin, poświęcone problematyce przeszczepiania narządów od dawców żywych. Spotkanie odbyło się pod hasłem "Przeszczepianie nerek - TAK czy NIE?jpg
- Ideą tego spotkania jest promowanie żywego dawstwa nerki oraz przekonanie pacjentów, którzy się jeszcze wahają o słuszności podjętej przez nich decyzji - powiedziała Grażyna Janicka, koordynator programu przeszczepiana narządów od dawców żywych w SPZOZ w Działdowie.
- Na spotkaniu poruszano aspekty chirurgiczne, nefrologiczne i psychiczne, związane z przeszczepem nerki od dawcy żywego. Mówiono o różnych przeszkodach, urazach, w jaki sposób można przeszczepić nerkę, jak dopasować grupy krwi. Przyjeżdża zawsze do nas super psycholog Mateusz Zatorski i zawsze uczestniczy w tych spotkaniach i bardzo dobrze dociera do pacjentów. To są rozmowy spokojne, odpowiada na wszystkie pytania. Pacjenci nie muszą się bać, ani niczego złego spodziewać - przekonuje.

Spotkania z pacjentami czekającymi na przeszczep nerki i ich rodzinami odbywają się cyklicznie - dwa razy w roku. Jak zapewnia koordynatorka projektu, zawsze kończą się sukcesem. Wątpliwości udaje się rozwiać i pacjenci, którzy mieli wątpliwości ostatecznie decydują się na przeszczep.

Prelegenci:

- Katarzyna Kulawik - Kwalifikacja dawcy i biorcy do przeszczepienia nerki od dawcy żywego.

- Kalina Jędrzejko - Aspekty chirurgiczne pobrania nerki od dawcy żywego.

- Mateusz Zatorski - Aspekty psychologiczne w kwalifikacji pary do przeszczepienia rodzinnego.

Prezentacja filmu "Oddaję bo kocham" Fundacji Centrum Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej


Organizator:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie

Komitet organizacyjny:
Katarzyna Kulawik - Kierownik Stacji Dializ
Grażyna Janicka - Pielęgniarka Stacji Dializ