gifW niedzielę 19 czerwca 2016 roku w Parku Honorowych Dawców Krwi w Działdowie odbył się Festyn Wstąp Po Zdrowie. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie jak co roku włączył się w działania promocyjne na rzecz poprawy zdrowia mieszkańców miasta Działdowa i wystawił pięć stoisk promocji zdrowia: stanowiska badań medycznych, stoiska: informacyjno-edukacyjne, zdrowie matki i dziecka, pierwsza pomoc, nefrologia i transplantologia.


W tym roku pogoda dopisała. W piękny, słoneczny dzień mieszkańcy Działdowa i okolic tłumnie przybyli na festyn w parku.
Tradycyjnie już, najbardziej popularnym stoiskiem SPZOZ w Działdowie okazało się stoisko BADAŃ MEDYCZNYCH, przy którym zainteresowani mogli wykonać bezpłatne badania poziomu cukru, poziomu cholesterolu, zmierzyć ciśnienie krwi. Przy tym stoisku kolejka chętnych ustawia się już na samym początku Festynu i nie maleje do ostatnich minut imprezy. W sumie z bezpłatnych badań profilaktycznych skorzystało 150 osób. Wśród badanych 11 osób miało podwyższony poziom cukru we krwi. Nieprawidłowe parametry ciśnienia tętniczego krwi miał 10 osób, a u 17 osób stwierdzono podwyższony poziom cholesterolu.  Z osobami badanymi przeprowadzono rozmowy edukacyjne na temat znaczenia systematycznego przyjmowania przepisanych leków, wydawano ulotki informacyjne, a osobom o nieprawidłowych parametrach zalecono wizytę u lekarza rodzinnego.

Przy stoisku INFORMACYJNO-EDUKACYJNYM wykonywano pomiar ciśnienia krwi, przekazywano informacje na temat zdrowego stylu życia i zdrowego żywienia. Zainteresowani otrzymywali ulotki na temat znaczenia aktywności fizycznej oraz diety osób w starszym wieku, czy też korzyści wynikających z rzucenia palenia tytoniu. Przeprowadzono sondę na temat palenia tytoniu oraz porady w zakresie chorób oczu. Z porad, ulotek, oraz pomiaru RR skorzystało 150 osób.

Przy stoisku ZDROWIE MATKI I DZIECKA przeprowadzono konkurs dla dzieci "Żyjmy zdrowo i bezpiecznie". W konkursie rysunkowym wzięło udział 68 dzieci. Wszystkie dzieci, za udział w konkursie zostały nagrodzone drobnymi gadżetami i dyplomami za pięknie namalowane obrazki. Przy stoisku przeprowadzano również poradnictwo w zakresie profilaktyki nowotworowej, menopauzy, pielęgnacji niemowlęcia i małego dziecka oraz szczepień ochronnych. Z porad tych skorzystało 60 kobiet.

Przy stoisku PIERWSZA POMOC wyspecjalizowani ratownicy medyczni udzielali szczegółowego instruktażu w zakresie udzielania pierwszej pomocy: ułożenia poszkodowanego, sztucznego oddychania, masażu serca. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział w ćwiczeniach oraz ulotki edukacyjne w zakresie pierwszej pomocy.

Tematami przewodnimi stoiska NEFROLOGIA I TRANSPLANTOLOGIA były w tym roku: "Profilaktyka przewlekłej choroby nerek" i Przeszczepienie narządów darem życia". Przy stoisku przeprowadzono rozmowy edukacyjne w zakresie przewlekłych chorób nerek. Rozmawiano z pacjentami chorymi na cukrzycę i niewydolność serca. Przekazywano informacje z dziedziny transplantologii (przeszczepów narządów i możliwości złożenia oświadczenia woli), wydano ulotki dotyczące przeszczepu organów i tkanek. Z porad skorzystało 85 osób.

Informacja sporządzona na podstawie danych, przekazanych przez Koordynator ds. Promocji Zdrowia i Edukacji Zdrowotnej SPZOZ w Działdowie, mgr Teresę Szałkowską.


Fot. Sławomir Brzozowski


Informacja o Festynie Wstąp po Zdrowie

Celem przedsięwzięcia jest włączenie lokalnego społeczeństwa do działań na rzecz promocji zdrowia. Festyn jest okazją do zaprezentowania całorocznej pracy instytucji oraz innych grup, działających na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia. Na festynie były prowadzone działania informacyjno-edukacyjne w zakresie upowszechniania mody na niepalenie wśród dorosłych, przedstawiania zysków płynących z niepalenia oraz problemu biernego palenia, szczególnie w środowisku domowym. Można było uzyskać wiedzę o tym, jak chronić się przed chorobami przenoszonymi przez kleszcze i innymi chorobami odzwierzęcymi, rozmawiać o tym, jak utrzymać formę dzięki prawidłowemu odżywianiu. W zakresie realizacji tego przedsięwzięcia aktywnie uczestniczą różne grupy zawodowe i instytucje, takie jak: Inspekcja Sanitarna, Szpital, Urząd Miasta, Policja, Miejski Dom Kultury, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Działdowskie Centrum CARITAS, Stowarzyszenie Cukrzyków, Działdowskie Stowarzyszenie "Amazonek" Stowarzyszenie Zdrowie, PCK, Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, szkoły, harcerze, pielęgniarki medycyny szkolnej i wszyscy, którym na sercu leży kształtowanie postaw wobec wartości zdrowia i zachowań zdrowotnych.