W dniu 20 czerwca 2016 w sali konferencyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie odbyła się uroczystość wręczenia pielęgniarkom certyfikatów ukończenia kursu specjalistycznego "Szczepienia ochronne".

 

 

32 osoby zatrudnione w SPZOZ w Działdowie, dzięki współpracy z Centrum Kształcenia Ustawicznego DAR SA w Działdowie oraz Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy z Naszą placówką, mogły ukończyć to szkolenie w swoim miejscu zamieszkania i uzyskać wiedzę oraz umiejętności z zakresu szczepień ochronnych.

Zrealizowano również szkolenia z zakresu przemieszczania, przenoszenia pacjentów oraz z zakresu umiejętności mediacji z osobą z zaburzeniami psychicznymi z elementami samoobrony. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie pozyskał fundusze na ten cel z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kształcenia ustawicznego dla pracowników i pracodawców, które zostały nam przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie.

Dzięki odbytym szkoleniom, nabytej wiedzy i umiejętnościom, możemy świadczyć usługi medyczne na wyższym poziomie oraz w bezpieczny sposób sprawować opiekę nad pacjentami.

jpgjpgjpg