POIS - ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI
Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko udostępniła narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo po przejściu na stronę Serwisu Programu

 

 

2016 - 2017

jpg

2014 - 2015

jpg

2012

jpg

2009 - 2011

jpg