"Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego na obszarze powiatu działdowskiego i województwa warmińsko-mazurskiego poprzez budowę lądowiska przyszpitalnego SPZOZ w Działdowie""
Projekt otrzymał dofinansowanie  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet IX - Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego


Opis projektu
Budowa lądowiska przyszpitalnego dla śmigłowców ratowniczych na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie. Lądowisko składać się będzie ze strefy końcowego podejścia i startu - pole wzlotów, strefy przyziemienia i wzlotu (TLOF) oraz drogi technicznej zapewniającej dojazd do TLOF.

Celem nadrzędnym, określonym dla projektu "Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego na obszarze powiatu działdowskiego i województwa warmińsko-mazurskiego poprzez budowę lądowiska przyszpitalnego SPZOZ w Działdowie" jest zapewnienie dostępu do infrastruktury ochrony zdrowia i poprawa efektywności jej funkcjonowania. Natomiast cel bezpośredni Projektu stanowi poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Działdowie i na terenie jego oddziaływania.

W wyniku realizacji Projektu SPZOZ w Działdowie podniesie potencjał swojej infrastruktury do poziomu umożliwiającego dalszy harmonijny rozwój jednostki i zapewnienie optymalnego poziomu ochrony zdrowia dla pacjentów szpitala. Nowe lądowisko dla śmigłowców ratowniczych umożliwi operowanie zespołów Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego o każdej porze dnia i nocy, zarówno w sytuacjach zagrożenia życia, jak również w ramach procedur związanych z tzw. transportem międzyszpitalnym.

Realizację Projektu zaplanowano na czas od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku.

 
jpg


Szacowana wartość projektu: 898 739,35 złotych
Środki europejskie (EFRR): 716 880, 95 złotych