jpgSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie wybudował nowe lądowisko dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Inwestycja została dofinansowana z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 


jpg
Projekt "Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego na obszarze powiatu działdowskiego i województwa warmińsko-mazurskiego poprzez budowę lądowiska przyszpitalnego SPZOZ w Działdowie" otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet IX - Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego. Wartość projektu to 898 739, 35 złotych, a kwota dofinansowania z funduszy europejskich wyniosła 716 880, 95 złotych

Do realizacji wybrano najbardziej optymalny wariant inwestycji, zapewniający niskie koszty realizacji projektu, jak również niski koszt funkcjonowania lądowiska. Nowe lądowisko umożliwi operowanie zespołów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego o każdej porze dnia i nocy, zarówno w sytuacjach zagrożenia życia, jak również w ramach procedur związanych z tzw. transportem międzyszpitalnym.
Lądowisko składa się ze strefy końcowego podejścia i startu - pole wzlotów (FATO) o wymiarach 25x25 metrów, wewnętrznej strefy przyziemienia i wzlotu (TLOF) o wymiarach 15x15 metrów oraz drogi technicznej zapewniającej dojazd do TLOF dla ambulansów i innych pojazdów służby ratowniczej.
Zgodnie z wymogami technicznymi dla tego typu lądowisk, obiekt wyposażono w oświetlenie nawigacyjne, składające się ze świateł krawędziowych strefy przyziemienia i wzlotu TLOF, świateł krawędziowych strefy końcowego podejścia i startu FATO, świateł podejścia oraz podświetlanego wskaźnika wiatru na dachu szpitala. Dodatkowo na dachu szpitala umieszczono latarnię lądowiskową, której zadaniem jest ułatwienie pilotom identyfikację i lokalizację lądowiska.

Wszystkie obiekty w obszarze lądowiska, stanowiące przeszkodę lotniczą, zostały oznakowane.  Budynek Szpitala i komin kotłowni znajdujące się w powierzchni ograniczającej bocznej zostały oznakowane pasami czerwonymi i białymi dla pory dziennej oraz światłami przeszkodowymi dla pory nocnej. Latarnie uliczne, wchodzące w płaszczyznę wznoszenia i podejścia, wymieniono na niższe, pomalowane naprzemiennie pasami czerwonymi i białymi.

Celem nadrzędnym, określonym dla projektu jest zapewnienie dostępu do infrastruktury ochrony zdrowia i poprawa efektywności jej funkcjonowania. Natomiast cel bezpośredni dla niniejszego projektu stanowi poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Działdowie i na terenie jego oddziaływania. W wyniku realizacji projektu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie podniesie potencjał swojej infrastruktury do poziomu umożliwiającego dalszy harmonijny rozwój jednostki i zapewnienie optymalnego poziomu ochrony zdrowia dla pacjentów szpitala.

W dniu 10 maja dokonano odbioru robót budowlanych, a termin zakończenia projektu, realizowanego w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to dzień 30 czerwca 2017 roku.