gifW niedzielę 18 czerwca 2017 roku w Parku Honorowych Dawców Krwi w Działdowie odbył się Festyn Wstąp Po Zdrowie. Podobnie jak w poprzednich latach, tak i w tym roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie włączył się w działania promocyjne na rzecz poprawy zdrowia mieszkańców miasta Działdowa.
Pracownicy SPZOZ w Działdowie zorganizowali pięć stanowisk promocji zdrowia: stoisko badań medycznych, stoiska: informacyjno-edukacyjne, zdrowie matki i dziecka, pierwsza pomoc, nefrologia i transplantologia, przy których podejmowano działania informacyjno-edukacyjne i wykonywano badania medyczne.

Jak co roku, najbardziej popularnym stoiskiem SPZOZ w Działdowie było stoisko BADAŃ MEDYCZNYCH, przy którym zainteresowani mogli wykonać bezpłatne badania poziomu cukru, poziomu cholesterolu, zmierzyć ciśnienie krwi.W sumie z bezpłatnych badań profilaktycznych skorzystało 137 osób. Wśród badanych 13 osób miało podwyższony poziom cukru we krwi. Nieprawidłowe parametry cholestorolu stwierdzono u 12 osób.  Z osobami badanymi przeprowadzono rozmowy edukacyjne na temat znaczenia systematycznego przyjmowania przepisanych leków, wydawano ulotki informacyjne, a osobom o nieprawidłowych parametrach zalecono wizytę u lekarza rodzinnego.

Przy stoisku INFORMACYJNO-EDUKACYJNYM wykonywano pomiar ciśnienia krwi, przekazywano informacje na temat zdrowego stylu życia i zdrowego żywienia. Przekazywano ulotki na temat znaczenia aktywności fizycznej oraz diety osób w starszym wieku, czy też korzyści wynikających z rzucenia palenia tytoniu,oraz porady w zakresie chorób oczu. Z porad, ulotek, oraz pomiaru RR skorzystało 106 osób.

Przy stoisku ZDROWIE MATKI I DZIECKA przeprowadzono konkurs dla dzieci "Żyjmy zdrowo i bezpiecznie". W konkursie rysunkowym wzięło udział 72 dzieci. Wszystkie dzieci, za udział w konkursie zostały nagrodzone drobnymi gadżetami i dyplomami za pięknie namalowane obrazki. Przy stoisku przeprowadzano również poradnictwo w zakresie profilaktyki nowotworowej, menopauzy, pielęgnacji niemowlęcia i małego dziecka oraz szczepień ochronnych. Z porad tych skorzystało 45 kobiet.

Przy stoisku PIERWSZA POMOC wyspecjalizowani ratownicy medyczni udzielali szczegółowego instruktażu w zakresie udzielania pierwszej pomocy: ułożenia poszkodowanego, sztucznego oddychania, masażu serca. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział w ćwiczeniach oraz ulotki edukacyjne w zakresie pierwszej pomocy. W praktycznych ćwiczeniach na fantomie w zakresie udzielania pierwszej pomocy wzięły udział 47 osoby.

Tematami przewodnimi stoiska NEFROLOGIA I TRANSPLANTOLOGIA były: "Przewlekłe choroby nerek" i "Choroby przenoszone przez kleszcze - borelioza". Przy stoisku przeprowadzono rozmowy edukacyjne w zakresie przewlekłych chorób nerek. Rozmawiano z pacjentami chorymi na cukrzycę i niewydolność serca. Przekazywano informacje z dziedziny transplantologii (przeszczepów narządów i możliwości złożenia oświadczenia woli), wydano ulotki dotyczące przeszczepu organów i tkanek. Rozmawiano na temat prawidłowego sposobu usunięcia kleszcza i zabezpieczenia ciała przeciw kleszczom podczas przebywania w lesie. Z porad skorzystały 64 osoby.

Informacja sporządzona na podstawie danych, przekazanych przez Koordynator ds. Promocji Zdrowia i Edukacji Zdrowotnej SPZOZ w Działdowie, mgr Teresę Szałkowską.
Fot. Krzysztof Kamiński


Informacja o Festynie Wstąp po Zdrowie

Celem przedsięwzięcia jest włączenie lokalnego społeczeństwa do działań na rzecz promocji zdrowia. Festyn jest okazją do zaprezentowania całorocznej pracy instytucji oraz innych grup, działających na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia. Na festynie były prowadzone działania informacyjno-edukacyjne w zakresie upowszechniania mody na niepalenie wśród dorosłych, przedstawiania zysków płynących z niepalenia oraz problemu biernego palenia, szczególnie w środowisku domowym. Można było uzyskać wiedzę o tym, jak chronić się przed chorobami przenoszonymi przez kleszcze i innymi chorobami odzwierzęcymi, rozmawiać o tym, jak utrzymać formę dzięki prawidłowemu odżywianiu. W zakresie realizacji tego przedsięwzięcia aktywnie uczestniczą różne grupy zawodowe i instytucje, takie jak: Inspekcja Sanitarna, Szpital, Urząd Miasta, Policja, Miejski Dom Kultury, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Działdowskie Centrum CARITAS, Stowarzyszenie Cukrzyków, Działdowskie Stowarzyszenie "Amazonek" Stowarzyszenie Zdrowie, PCK, Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, szkoły, harcerze, pielęgniarki medycyny szkolnej i wszyscy, którym na sercu leży kształtowanie postaw wobec wartości zdrowia i zachowań zdrowotnych.