gifInformujemy iż, od dnia 2 kwietnia do 30 czerwca 2018 roku, na oddziałach szpitalnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie, przeprowadzamy badanie satysfakcji pacjentów z wykorzystaniem ankiet PASAT HOSPIT Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

W miesiącach: kwiecień, maj i czerwiec, wśród pacjentów poszczególnych oddziałów rozprowadzane będą ankiety, w których respondenci odpowiedzą na pytania dotyczące ich pobytu i leczenia w działdowskim szpitalu.

Zachęcamy pacjentów do uczestniczenia w badaniu oraz zapewniamy wszystkich, że ankieta jest w pełni anonimowa i poufna. Pacjenci powinni wypełniać ankiety sami, w wolnym czasie. Nikt z personelu nie powinien sugerować osobie wypełniającej ankietę "prawidłowych" odpowiedzi. Ankieta nie służy do oceny pracy personelu medycznego lecz do oceny funkcjonujących standardów opieki medycznej. Wypełnione ankiety należy wrzucić do odpowiednio oznakowanej skrzynki, znajdującej się na każdym z oddziałów.