Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w związku z sytuacją epidemiologiczną spowodowaną zagrożeniem COVID-19 wprowadzam zakaz odwiedzin w szpitalu.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w związku z sytuacją epidemiologiczną spowodowaną zagrożeniem COVID-19 wprowadzam zakaz odwiedzin w szpitalu.


1. Pacjenci mogą kontaktować się z osobami bliskimi wyłącznie drogą telefoniczną. W przypadku braku posiadania własnego telefonu szpital zapewni pacjentom taki kontakt telefoniczny.

2. Dostarczanie niezbędnych pacjentowi rzeczy z zewnątrz odbywać się będzie za pośrednictwem pracowników szpitala.

3. Osobami, którym można zezwolić na przebywanie z osobą hospitalizowaną, lub mogą towarzyszyć osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, są jedynie:

a) opiekun prawny lub przedstawiciel ustawowy dziecka do 18 roku życia lub osoby ubezwłasnowolnionej,

b) najbliższy członek rodziny osoby głęboko upośledzonej umysłowo.

4. Osobami, którym można zezwolić na ograniczony w czasie, osobisty kontakt z osobą hospitalizowaną (po uzyskaniu pisemnej zgody ordynatora/kierownika oddziału lub lekarza dyżurnego), są jedynie:

a) ojciec nowonarodzonego dziecka,

b) najbliższy członek rodziny osoby znajdującej się w niestabilnym stanie ciężkim,

c) najbliższy członek rodziny osoby nieprzytomnej,

d) najbliższy członek rodziny osoby z dużym stopniem niepełnosprawności.

5. Polecam prowadzenie wykazu osób przebywających z pacjentami hospitalizowanymi lub uzyskujących zgodę na ograniczony w czasie osobisty z nimi kontakt. Wykaz powinien zawierać imię i nazwisko oraz nr dokumentu tożsamości takich osób.

6. Każda z osób wymieniona w punkcie 3 i 4 musi poddać się ocenie stanu epidemiologicznego i klinicznego związanego z identyfikowaniem osób podejrzanych o zakażenie lub zachorowanie wywołane koronawirusem SARS-CoV-2 oraz podać dane osobowe do wykazu, o którym mowa w pkt 5.

7. Zakazuję pacjentom opuszczania oddziałów szpitalnych bez zgody personelu medycznego.

8. Odwołuję Msze Święte w Kaplicy szpitala. Opieka duszpasterska dla pacjentów i personelu zostanie zapewniona przez szpital na poszczególnych oddziałach.

9. Wprowadzam na terenie szpitala całkowity zakaz wstępu do budynków SPZOZ w Działdowie osób innych niż pracownicy, których obecność nie jest związana ze stanem nagłego zagrożenia zdrowotnego.Za niedogodności przepraszam. Decyzja obowiązuje do odwołania.

Ireneusz Weryk

Dyrektor SPZOZ