Do odwołania wstrzymujemy wykonywanie badań komercyjnych w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym SP ZOZ w Działdowie. (ZARZĄDZENIE DYREKTORA SP ZOZ w Działdowie z dnia 13.03.2020). Kierownik MLD-Krystyna Bałycz