Wszyscy mieszkańcy powiatu działdowskiego powinni zachować spokój i czuć się bezpiecznie, pomimo trudnej sytuacji epidemiologicznej związanej z możliwością pojawienia się osób podejrzanych o zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę zakaźną COVID-19, przenoszoną drogą kropelkową i kontaktową.

SPZOZ w Działdowie ściśle współpracuje ze Starostwem Powiatowym oraz Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. Kieruje się procedurami określającymi zasady postępowania przeciwepidemicznego. Dysponuje także środkami ochrony osobistej oraz środkami do higieny i dezynfekcji. Jednostka zaopatrzona jest również w materiały przydatne w okresie stanu epidemii, takie jak: leki, żywność, materiały medyczne czy środki łączności itp. Wydzielone zostały strefy wzmożonego nadzoru epidemiologicznego, miejsca do izolacji chorych i personelu, a także opracowano zasady i procedury postępowania.

SPZOZ w Działdowie zatrudnia bardzo doświadczony oraz kompetentny personel, który z wielkim zaangażowaniem, odpowiedzialnością i wzajemną współpracą jest w pełni gotowy stawić czoła wszelkim wyzwaniom, jakie niesie ze sobą stan epidemii.

Placówka zapewni pomoc każdej osobie z zagrożeniem zdrowia lub życia, która będzie tego wymagała. Nawet w tak trudnym dla nas wszystkich czasie, nie zostawimy pacjentów będących w potrzebie i nie odmówimy wykonania niezbędnych świadczeń medycznych.

W celu osiągnięcia powyższych celów, zmuszony zostałem do podjęcia rygorystycznych decyzji, zapewniających bezpieczeństwo pacjentów, personelu medycznego, a co za tym idzie bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców naszego Powiatu. Wprowadziliśmy w jednostce szereg zmian w dostępie do obiektu, w procesie udzielania świadczeń, a także w organizacji pracy personelu. Często wiąże się to z ograniczeniami oraz utrudnieniami zarówno dla świadczeniobiorców, jak i pracowników. Jednakże są one konieczne. Niezbędne jest zatem ich stosowanie, celem ograniczenia do minimum zagrożeń, bądź wystąpienia niekorzystnych konsekwencji epidemii.

SPZOZ w Działdowie zmuszony został do ograniczenia planowych przyjęć do szpitala, zmniejszenia ilości wykonywania planowych zabiegów operacyjnych, badań obrazowych i laboratoryjnych oraz innych procedur medycznych. Udzielanie świadczeń zawężono do stanów pilnych oraz sytuacji, w których niewykonanie lub przełożenie terminu świadczenia medycznego skutkowałoby znacznym uszczerbkiem na zdrowiu lub stanowiłoby zagrożenie dla zdrowia i życia pacjenta. Jakiekolwiek ograniczenia nie mają zastosowania w stosunku do kobiet w ciąży i pacjentów onkologicznych.

Wprowadzono zakaz odwiedzin we wszystkich komórkach organizacyjnych, zminimalizowano swobodne przemieszczanie się po obiekcie szpitala, zobligowano każdą osobę wchodzącą do placówki do poddania się specjalnym procedurom sprawdzającym ich sytuację epidemiologiczną. Umożliwiono w jak najszerszym zakresie udzielanie porad specjalistycznych, wystawianie recept i zwolnień lekarskich przez systemy teleinformatyczne. Celem zachowania środków ostrożności i bezpieczeństwa ograniczono kontakty osobiste pacjentów z personelem medycznym do niezbędnego minimum. Jednocześnie zwiększono ilość pobieranego materiałów do badań wirusologicznych od pacjentów i personelu.

Wszystkie szczegółowe informacje dla pacjentów i mieszkańców zamieszczone zostały i są na bieżąco aktualizowane, na stronie internetowej SPZOZ w Działdowie ( www.spzoz-dzialdowo.pl ).

Apeluję o ścisłe przestrzeganie obowiązujących obecnie zasad i procedur, wykonywanie poleceń przekazywanych przez pracowników, cierpliwość i zrozumienie, a także wizyty w szpitalu tylko w uzasadnionych i koniecznych sytuacjach zdrowotnych. Zalecam również kontakt za pomocą systemów teleinformatycznych. Za wszelkie niedogodności, ograniczenia i utrudnienia przepraszam, jednakże mam nadzieję, iż ta nadzwyczajna sytuacja potrwa jak najkrócej.

SPZOZ w Działdowie otrzymuje pomoc od wielu ludzi i instytucji, za która serdecznie dziękuję. Prosimy również o dalszą pomoc, współpracę oraz wsparcie, które są niezbędne w celu przetrwania stanu epidemii, dla dobra pacjentów i mieszkańców działdowszczyzny.


Z wyrazami szacunku:

Dyrektor
SPZOZ w Działdowie

lek. med. Ireneusz Weryk