"Jakże byłoby pięknie, gdyby każdy z nas mógł wieczorem powiedzieć: dzisiaj zrobiłem gest miłości wobec drugiego"

Papież Franciszek

 

Wsłuchując się w słowa Papieża Franciszka, składam w imieniu Dyrekcji oraz pracowników szpitala serdeczne podziękowania wszystkim Darczyńcom, którzy nas wspierają i mam nadzieję będą wspierać w tym jakże trudnym dla wszystkich czasie.

Z naszej strony pragnę zapewnić, że żadna "złotówka" nie zostanie zmarnowana.

Zrobimy wszystko, aby zapewnić fachową pomoc oraz bezpieczeństwo każdemu z naszych pacjentów i personelowi.

 

Każdy darczyńca ofiarował to co mógł, a każdy dar jest niepowtarzalny, jednakże w obecnej sytuacji muszę w sposób szczególny skierować słowa wdzięczności wobec grupy osób: Pani Wioletty Piotrowskiej, Pana Adriana Mazurek, Pana Tomasza Mazurek, Pana Dominika Georg Luh, którzy przekazali szpitalowi znaczne ilości sprzętu ochrony dróg oddechowych najwyższego poziomu zabezpieczenia, który służyć będzie pracownikom bezpośrednio zajmującym się osobami szczególnie podejrzanymi lub chorymi na COVID-19.


Serdeczne podziękowania składamy również:


- Bricomarche w Działdowie
- Netto Sp. z o.o. w Działdowie
- KAJ Sp. z o.o. w Działdowie
- Jeronimo Martins Polska S.A w Działdowie
- Z.P.H. Doris Zbigniew Ząbecki w Mławie
- Agronaft s.c. Jan Brzóska, Tomasz Krajewski w Lidzbarku
- Kołu Polskiego Związku Wędkarskiego w Działdowie
- Pani Kindze Jackowskiej
- Pani Katarzynie Kasprowicz

 

Nadal liczymy na Państwa "dobre serce" i hojność. Systematycznie będziemy publikować następne listy darczyńców.

Dyrektor SPZOZ
Ireneusz Weryk