Dnia 24 października 2017 roku, jednostka certyfikująca TUV NORD Polska Sp. z o.o. potwierdziła,
że Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie
stosuje system zarządzania według normy PN-EN ISO 9001 : 2015 w zakresie:
lecznictwo szpitalne, opieka paliatywna, usługi dializacyjne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, diagnostyka laboratoryjna i obrazowa, rehabilitacja lecznicza, ratownictwo medyczne, transport sanitarny, nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska - ambulatoryjna i wyjazdowa oraz promocja zdrowia. Usługi szpitalne w zakresie psychiatrii.

jpg

 

jpg


Dnia 10 października 2014 roku, jednostka certyfikująca TUV NORD Polska Sp. z o.o. potwierdziła,
że Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie
stosuje system zarządzania zgodnie z normą PN-EN ISO 9001 : 2009 w zakresie:
lecznictwo szpitalne, opieka paliatywna, usługi dializacyjne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, diagnostyka laboratoryjna i obrazowa, rehabilitacja lecznicza, ratownictwo medyczne, transport sanitarny, nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska - ambulatoryjna i wyjazdowa oraz promocja zdrowia.


jpg
Dnia 11 listopada 2011 roku, jednostka certyfikująca TUV NORD Polska Sp. z o.o. potwierdziła,
że Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie
wprowadził i stosuje system zarządzania jakością w zakresie:
lecznictwo szpitalne, specjalistyczna ambulatoryjna opieka zdrowotna, diagnostyka laboratoryjna i obrazowa, rehabilitacja lecznicza, ratownictwo medyczne oraz promocja zdrowia.

Na podstawie przeprowadzonego auditu potwierdzono spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 9001 : 2009

 

Dnia 14 grudnia 2010 roku, po przeprowadzeniu procedury recertyfikacyjnej, grupa Bureau Veritas Certification zaświadczyła,
że System Zarządzania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie
został oceniony i uznany jako zgodny z wymaganiami normy ISO 9001 : 2008
w zakresach:
LECZNICTWO SZPITALNE,
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA,
DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA I OBRAZOWA,
RATOWNICTWO MEDYCZNE

jpg

 

W roku 2008, po przeprowadzeniu procedury recertyfikacyjnej, grupa Bureau Veritas Certification zaświadczyła,
że System Zarządzania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie
został oceniony i uznany jako zgodny z wymaganiami normy ISO 9001 : 2000 w zakresie usług:
LECZNICTWO SZPITALNE,
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA,
DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA I OBRAZOWA,
RATOWNICTWO MEDYCZNE

jpg

Certyfikat przyznano 12 listopada 2008 roku.

 

Dnia 26 października 2005 roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie
otrzymał certyfikat zaświadczający,
że System Zarządzania Naszej Placówki został oceniony i uznany jako zgodny z wymaganiami
normy ISO 9001 : 2000
w zakresach:
LECZNICTWO SZPITALNE
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA
DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA
DIAGNOSTYKA OBRAZOWA

certyfikat ISO

 TYTUŁY


Dnia 24 czerwca 1998 roku Szpital w Działdowie otrzymał tytuł UNICEF I WHO
"Szpital Przyjazny Dziecku"
przyznany przez Polski Komitet Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

jpg

W dniu 17 grudnia 2009 roku, po reocenie działdowskiego Szpitala
Zarząd Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią
przyznał Nam prawo do dalszego używania tytułu WHO i UNICEF
"Szpitala Przyjaznego Dziecku"
28 maja otrzymaliśmy oficjalny list gratulacyjny od Dyrektora Generalnego UNICEF Polska

jpgPATRONAT

W roku 2004, na wniosek Zarządu Fundacji Polskiej Kawalerów Maltańskich w Warszawie,
Jego Ekscelencja Hrabia Juliusz Ostrowski podjął decyzję o nadaniu "Patronatu Honorowego"
Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Działdowie

jpg