DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie
lek. med. Ireneusz Weryk

 

 

 

 

 

Odpowiada za:

politykę szpitala oraz sprawne funkcjonowanie wszystkich podległych komórek organizacyjnych. Dyrektorowi podlegają bezpośrednio: Zastępca ds. Opieki Zdrowotnej, Z-ca ds. Techniczno-Administracyjnych, Z-ca ds. Pielęgniarstwa, ordynatorzy oddziałów szpitalnych, kierownicy sekcji, zakładów, poradni, pracownicy stanowisk samodzielnych oraz inni pracownicy, których praca zaliczona została do działalności podstawowej Szpitala.


jpeg Zastępca Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej
lek. Joanna Hensel



 


 

 


Odpowiada za:

 • - nadzór nad realizacją i koordynowaniem zadań profilaktyczno-leczniczych Zakładu wyznaczonych przez Dyrektora, Organ Założycielski i wynikających z wymogów stawianych przez NFZ;
 • - administracyjny nadzór nad prawidłowością funkcjonowania komórek organizacyjnych działalności medycznej Zakładu w oparciu o obowiązujące akty normatywne;
 • - w porozumieniu z Dyrektorem kształtowanie strategii działalności medycznej Zakładu w celu jak najbardziej racjonalnego wykorzystania potencjału placówki;
 • - realizowanie ustalonego z Dyrektorem stylu zarządzania działalnością podstawową Zakładu.

Z-cy Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej podlegają bezpośrednio ordynatorzy oddziałów szpitalnych
i kierownicy komórek organizacyjnych działalności podstawowej.


jpeg Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych
mgr inż. Grzegorz Żurawski











Odpowiada za:

pracę pionu techniczno-administracyjnego, do którego zaliczono następujące komórki organizacyjne:

 • - Sekcja administracyjno-gospodarcza
 • - Sekcja Techniczna
 • - Dział Zaopatrzenia
 • - Transport

Zastępcy Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych podlegają bezpośrednio kierownicy wymienionych administracyjnych komórek organizacyjnych.



jpgZ-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa
mgr Mirosława Sokół

 

 

 

 

 



Odpowiada za:

zapewnienie sprawności w organizacji i funkcjonowaniu:

 • - opieki pielęgniarskiej
 • - pionu sanitarno-higienicznego
 • - pionu epidemiologicznego

Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa zapewnia sprawność w organizacji i funkcjonowaniu opieki pielęgniarskiej i nadzoruje pracę pielęgniarek i położnych, ratowników medycznych oraz opiekunek medycznych i sanitariuszy zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Pionu Opieki Zdrowotnej.