Tryb składania skarg i wniosków w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie

  1. Każda komórka organizacyjna SPZOZ w Działdowie wyposażona jest w Książkę Skarg i Zażaleń.
  2. Książka Skarg i Zażaleń udostępniana jest na każde żądanie.
  3. Dyrektor SPZOZ skargi i wnioski przyjmuje od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania
    (nr tel. do sekretariatu dyrekcji 0 23 697 22 11 wew. 199)