1 UWAGA - Zakaz odwiedzin
2 Blok Operacyjny
3 Szpitalny Oddział Ratunkowy
4 Dział Fizjoterapii
5 Oddział Dziecięcy
6 Wieloprofilowy Oddział Chorób Wewnętrznych
7 Oddział Rehabilitacyjny
8 Oddział Neurologiczny i Udarowy
9 Oddział Położniczo-Ginekologiczny
10 Oddział Noworodków i Wcześniaków
11 Oddział Chirurgii Ogólnej
12 Oddział Urazowo-Ortopedyczny
13 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
14 Oddział Psychiatryczny
15 Oddział Medycyny Paliatywnej