Szpital w Działdowie podejmuje szereg działań w zakresie promowania zdrowia na rzecz pacjentów i ich rodzin. Pracownicy Szpitala uczestniczą w akcjach, ćwiczeniach i spotkaniach promujących zdrowy styl życia oraz działania podejmowane dla ochrony i poprawy zdrowia.

W 1997 roku Szpital przystąpił do Polskiej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie.

Za swoje działania w zakresie promocji karmienia naturalnego 16 października 1998 roku Szpital w Działdowie otrzymał tytuł WHO/UNICEF "Szpital Przyjazny Dziecku".

Personel SPZOZ w Działdowie realizuje między innymi takie programy profilaktyczne jak:
- Program profilaktyki nowotworowej
- Program promocji karmienia piersią, w ramach którego wprowadzone zostały Zasady postępowania zmierzającego do upowszechniania, wpierania i ochrony karmienia piersią, obowiązujące w szpitalu w Działdowie.
- Program antynikotynowy

Działający w Szpitalu Zespół d/s Promocji Zdrowia planuje i inicjuje działania prozdrowotne na ternie Szpitala oraz miasta Działdowa. Do realizacji zadań Zespół angażuje liczną grupę pracowników szpitala, władze miasta i powiatu oraz różne grupy społeczności lokalnej.
Najbardziej znaczącą inicjatywą w zakresie promocji zdrowia jest organizowanie przy współpracy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Działdowie, pod patronatem Burmistrzem Miasta Festynu "Wstąp po zdrowie".
Pracownicy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego nadzorują i współorganizują zawody i ćwiczenia w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej.

ARTYKUŁY O DZIAŁANIACH ZWIĄZANYCH Z PROFILAKTYKĄ ZDROWIA