gifPacjentów korzystających z usług poradni specjalistycznych prosimy o wcześniejsze zgłaszanie się do centralnej rejestracji w celu podpisania wymaganych oświadczeń.
Nowe regulacje, dotyczące wcześniejszego podpisywania oświadczeń, wynikają z konieczności złożenia przez każdego pacjenta zgody na przetwarzanie danych osobowych, oraz upoważnienia (lub nie) osoby trzeciej (członka rodziny/partnera) do wglądu w dokumentację medyczną i uzyskiwania informacji na temat stanu zdrowia pacjenta leczonego na oddziałach szpitalnych SPZOZ w Działdowie.

gifInformujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 21 lipca 2014 roku, zmieniającą ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2014.1138), od dnia 1 stycznia 2015 roku, pacjent wpisujący się na listę oczekujących na świadczenia zdrowotne, udzielane na podstawie skierowania (nie kontynuacja leczenia), ma obowiązek przekazywać świadczeniodawcy oryginał skierowania lub dostarczyć skierowanie nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących. W przypadku skreślenia świadczeniobiorcy z listy oczekujących w wyniku rezygnacji z udzielenia świadczenia, świadczeniodawca zwraca świadczeniobiorcy oryginał skierowania.

W związku z pojawiającymi się zapytaniami o możliwość zarejestrowania się do Poradni Medycyny Sportowej informujemy, że w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie nie funkcjonuje taka poradnia. Nieprawdziwą informację, że w działdowskim szpitalu jest poradnia medycyny sportowej można znaleźć w internecie, wpisując na przykład w wyszukiwarce google zapytanie o treści "poradnia medycyny sportowej działdowo".

Więcej…

Główny Inspektorat Farmaceutyczny poinformował, że w czeskim zakładzie produkcyjnym holdingu farmaceutycznego Zentiva doszło do pomieszania leków. W związku z tym w opakowaniach tabletek kardiologicznych ATRAM może znajdować się inny produkt leczniczy - psychotrop NEUROL. Istnieje zatem niebezpieczeństwo zażycia leku psychotropowego przez pacjentów kardiologicznych. W związku z powyższym pacjenci zażywający ATRAM proszeni są o sprawdzenie zakupionych tabletek i w przypadku gdy są one z serii podanych poniżej, należy je zwrócić do apteki, w której dokonali Państwo zakupu.

Więcej…

gifInformujemy iż, od dnia 2 kwietnia do 30 czerwca 2018 roku, na oddziałach szpitalnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie, przeprowadzamy badanie satysfakcji pacjentów z wykorzystaniem ankiet PASAT HOSPIT Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Więcej…

Informujemy, iż ze względu na zwiększoną zachorowalność na grypę wstrzymujemy odwiedziny pacjentów na oddziałach: Rehabilitacyjnym, Wieloprofilowym, Dziecięcym, Położniczo-Ginekologicznym, Noworodków i Wcześniaków, Neurologicznym, Chirurgii Ogólnej oraz Urazowo-Ortopedycznym.
Apelujemy aby rodziny i znajomi pacjentów przestrzegali zakazu odwiedzin, gdyż osoby odwiedzające, które mogą być nosicielami wirusa grypy, stwarzają wysokie zagrożenie dla zdrowia pacjentów przebywających w szpitalu.
Zakaz odwiedzin obowiązuje do odwołania.

gifInformujemy, że w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie udzielane są świadczenia z zakresu Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Numer telefonu kontaktowego dla pacjentów to: 23 697 21 24

 

Więcej…