gifPacjentów korzystających z usług poradni specjalistycznych prosimy o wcześniejsze zgłaszanie się do centralnej rejestracji w celu podpisania wymaganych oświadczeń.
Nowe regulacje, dotyczące wcześniejszego podpisywania oświadczeń, wynikają z konieczności złożenia przez każdego pacjenta zgody na przetwarzanie danych osobowych, oraz upoważnienia (lub nie) osoby trzeciej (członka rodziny/partnera) do wglądu w dokumentację medyczną i uzyskiwania informacji na temat stanu zdrowia pacjenta leczonego na oddziałach szpitalnych SPZOZ w Działdowie.

Informujemy, że od 1 lipca 2014 roku rejestracja do wszystkich poradni specjalistycznych została wznowiona.

Więcej…

gifInformujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 21 lipca 2014 roku, zmieniającą ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2014.1138), od dnia 1 stycznia 2015 roku, pacjent wpisujący się na listę oczekujących na świadczenia zdrowotne, udzielane na podstawie skierowania (nie kontynuacja leczenia), ma obowiązek przekazywać świadczeniodawcy oryginał skierowania lub dostarczyć skierowanie nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących. W przypadku skreślenia świadczeniobiorcy z listy oczekujących w wyniku rezygnacji z udzielenia świadczenia, świadczeniodawca zwraca świadczeniobiorcy oryginał skierowania.

Od 1 stycznia 2013 r. każdy pacjent będzie mógł potwierdzić swoje prawo do świadczeń - w szpitalu, przychodni, czy w gabinecie lekarza, bez konieczności przedstawiania dodatkowych dokumentów. Wystarczy numer PESEL oraz dokument potwierdzający tożsamość.

Więcej…

W związku z pojawiającymi się zapytaniami o możliwość zarejestrowania się do Poradni Medycyny Sportowej informujemy, że w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie nie funkcjonuje taka poradnia. Nieprawdziwą informację, że w działdowskim szpitalu jest poradnia medycyny sportowej można znaleźć w internecie, wpisując na przykład w wyszukiwarce google zapytanie o treści "poradnia medycyny sportowej działdowo".

Więcej…

Główny Inspektorat Farmaceutyczny poinformował, że w czeskim zakładzie produkcyjnym holdingu farmaceutycznego Zentiva doszło do pomieszania leków. W związku z tym w opakowaniach tabletek kardiologicznych ATRAM może znajdować się inny produkt leczniczy - psychotrop NEUROL. Istnieje zatem niebezpieczeństwo zażycia leku psychotropowego przez pacjentów kardiologicznych. W związku z powyższym pacjenci zażywający ATRAM proszeni są o sprawdzenie zakupionych tabletek i w przypadku gdy są one z serii podanych poniżej, należy je zwrócić do apteki, w której dokonali Państwo zakupu.

Więcej…