jpg

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie otrzymał dofinansowanie na zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. 8 października 2018 r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie została podpisana umowa pomiędzy Ministerstwem Zdrowia reprezentowanym przez wiceministra Sławomira Gadomskiego, a SPZOZ w Działdowie reprezentowanym przez dyrektor Elżbietą Leżuchowską.

Więcej…