EKG Holtera i EKG wysiłku

(II piętro budynku szpitalnego, Oddział WOCHW)
tel. 0/23 697 22 11 wew. 194

EKG HOLTERA (badanie holterowskie)

Informacje podstawowe:
Badanie EKG służy ocenie czynności elektrycznej serca. Dwudziestoczterogodzinna rejestracja EKG metodą Holtera pozwala na zapis pracy serca w warunkach nieskrępowanej, całodobowej aktywności badanego. Taki sposób badania umożliwia rejestrację zaburzeń rytmu i przewodnictwa, ocenę pracy rozrusznika serca oraz nieprawidłowości w ukrwieniu mięśnia sercowego. Rejestracja zapisu odbywać się może w dwóch systemach: tradycyjnym i rzeczywistym. System tradycyjny polega tym, że rejestrator noszony przez badanego zapisuje sygnał na taśmie magnetycznej, po czym analiza zapisanego sygnału odbywa się w urządzeniu stacjonarnym z prędkością od 60 do 240-krotnie większą od prędkości rejestracji.
Urządzenie do rejestracji w czasie rzeczywistym jest jednocześnie analizatorem zapisywanego sygnału. Rejestrator zapisuje sygnał na taśmie magnetycznej lub w pamięci elektronicznej.

Badanie jest wykonywane na zlecenie lekarza

Opis badania:
Na klatce piersiowej osoby badanej nakleja się elektrody, które łączy się kablami z urządzeniem rejestrującym zapis EKG, zamocowanym na pasku spodni. Każdy rejestrator posiada przycisk „EVENT”. Badany naciska go w momencie, gdy odczuwa jakieś dolegliwości związane z chorobą. W czasie rejestracji pacjent zobowiązany jest do prowadzenia dziennika pacjenta, w którym nanosi informacje
o wykonywanych czynnościach i dolegliwościach z zaznaczeniem godziny, w której wystąpiły.
W czasie trwania rejestracji obowiązuje zakaz kąpieli i pryszniców, nie wolno używać poduszek i koców elektrycznych oraz manipulować w rejestratorze.

Czas badania: od 24 do 48 godzin

Badanie może być powtarzane wielokrotnie i wykonywane u pacjentów w każdym wieku, a także u kobiet ciężarnych.

BADANIE WYSIŁKOWE EKG (Test wysiłkowy EKG, Próba wysiłkowa)

Informacje ogólne:
Badanie wysiłkowe EKG polega na ocenie zmian ukrwienia i czynności serca zachodzących podczas wysiłku fizycznego. Badanie wykonuje się podczas jazdy na rowerze stacjonarnym lub marszu na bieżni elektrycznej. W trakcie wysiłku w zapisie EKG pojawiają się informacje, które nie występują w zwykłym, spoczynkowym badaniu EKG.
Podczas wykonywania testu wysiłkowego mogą pojawić się pewne dolegliwości (ból w klatce piersiowej, uczucie duszności, zawroty głowy), ponieważ jest to badanie prowokujące serce do większej pracy.
W przypadku wystąpienia takich objawów należy od razu poinformować o tym lekarza prowadzącego test.

Zgoda na badanie:
Przed przystąpieniem do badania w Szpitalu w Działdowie pacjent proszony jest o podpisanie zgody na przeprowadzenie badania metodą próby wysiłkowej.
Formularz zgody na badanie pobrać można w menu „Do pobrania”