Pracownia EEG

Pracownia EEG znajduje się na parterze budynku diagnostyczno-zabiegowego.
W pracowni EEG wykonywane są badania czynności mózgu, przy pomocy aparatu encefalograficznego.


Badania wykonuje:

mgr Teresa Szałkowska
Badania opisuje:
dr Marek Zalisz – specjalista neurologii

Pracownia czynna: poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godz. 7:30-15:00


Telefon:
Centrala: 0 23 697 22 11
wew. 179


Pracownia EEG wykonuje badania ambulatoryjnie oraz zlecone przez poszczególne oddziały Szpitala.
Badanie jest bezpłatne – wymagane skierowanie od lekarza specjalisty neurologa
Możliwe jest wykonanie badania bez skierowania, w celach diagnostycznych (badanie płatne).


EEG – ELEKTROENCEFALOGRAFIA

Informacje ogólne:
Badanie EEG polega na rejestracji czynnościowych prądów (impulsów elektrycznych) mózgu człowieka, które charakteryzują się niewielkim napięciem (od kilku do kilkunastu mikrowoltów).
Do rejestracji impulsów mózgowych służą aparaty encefalograficzne.
Badanie EEG ułatwia rozróżnianie schorzeń czynnościowych i organicznych mózgu. Analiza zapisu fal mózgowych pozwala na wykrycie i zidentyfikowanie niektórych zaburzeń w pracy mózgu.

Opis badania:
Pacjent badany jest w stanie spoczynku, w pozycji leżącej (lub siedzącej). Przeprowadzający badanie umieszcza na głowie pacjenta 16 do 25 metalowych elektrod. W celu zwiększenia przewodnictwa elektrycznego miejsca pod elektrodami przecierane są spirytusem i specjalną pastą. Elektrody
są połączone ze wzmacniaczem sygnału i urządzeniem nagrywającym (komputerem). Urządzenie
nagrywające (program komputerowy) przetwarza impulsy elektryczne na zapis falowy, sporządzony
na wykresie.
Pacjent powinien leżeć nieruchomo z zamkniętymi oczami, ponieważ wszelki ruch może spowodować zaburzenia zapisu.
W trakcie badania EEG stosowane są metody wpływające na aktywność elektryczną mózgu:
– otwieranie i zamykanie oczu
– trzy lub cztero minutowa hiperwentylacja (30-40 głębokich oddechów)
– fotostymulacja – działanie błysków świetlnych o różnej częstotliwości

Czas badania: kilkadziesiąt minut

Przygotowanie do badania:
Przed badaniem należy umyć włosy. Nie wolno używać olejków, lakierów ani żelów do włosów.
Co najmniej 8 godzin przed badaniem należy powstrzymać się od spożywania wszelkich napojów
i pokarmów zawierających kofeinę lub inny substancję pobudzającą, alkohol. W ciągu 24 godzin poprzedzających badanie nie powinno się przyjmować leków pobudzających lub hamujących ośrodkowy układ nerwowy. Na badanie należy przyjść po spożyciu lekkiego posiłku.

Informacje, które należy zgłosić wykonującemu badanie:
aktualnie przyjmowane leki
wszelkie nagłe dolegliwości (bóle głowy, zawroty, mdłości)

EEG jest wykorzystywane do pomocy w diagnostyce i określaniu typu następujących schorzeń:

  • napady padaczkowe
  • stanu splątania
  • urazów czaszkowo-mózgowych
  • guzów mózgu
  • zakażeń
  • chorób zwyrodnieniowych
  • zaburzeń metabolicznych wpływających na mózg
  • zaburzenia snu
  • zaburzenia świadomości
  • potwierdzenia śmierci mózgu u pacjentów w śpiączce

Nie stwierdzono dotychczas żadnych powikłań po badaniu. Badanie może być powtarzane wielokrotnie. Wykonywane jest u pacjentów w każdym wieku, a także u kobiet ciężarnych.