Prośba o wsparcie dla SPZOZ w Działdowie

Szanowni Państwo, Drodzy Darczyńcy, Decyzją 5/2020 Pana Wojewody Warmińsko-Mazurskiego (nr pisma ZK-IX.6310.193.2020) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie ma obowiązek zapewnienia z dniem 2 listopada 2020 r. 6 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2,z dniem 2 listopada 2020 r. 5 łóżek respiratoterapii oraz z dniem 16 listopada 2020…

Dyrektor SPZOZ w Działdowie informuje, że wstrzymał wykonanie  w Szpitalu wszystkich procedur planowych z wyłączeniem procedur związanych z chorobami lub podejrzeniami chorób onkologicznych. Spowodowane jest to: pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną, koniecznością przejęcia chorych z okolicznych ośrodków przekształcanych w jednostki leczące wyłącznie chorych z COVID-19 lub zawieszających działalność w swoich poszczególnych…

13 Października – Dzień Ratownictwa Medycznego

   Z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego pragniemy przekazać wszystkim Pracownikom Ratownictwa najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności oraz podziękowania za codzienny wysiłek i poświęcenie w wykonywaniu trudnej i odpowiedzialnej pracy na rzecz drugiego człowieka, satysfakcji i radości płynącej z pasji i możliwości ratowania ludzkiego życia. życzy Dyrekcja SPZOZ

Informacja na temat funkcjonowania oddziałów i poradni

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie informuje, że w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną, dotyczącą zakażeń COVID-19, w Powiecie Działdowskim jak również w naszym Szpitalu zmuszony jestem do ograniczenia zakresu niektórych świadczeń. Jednocześnie wraz z dynamicznie zmieniająca się sytuacją poszczególne zakresy zostają przywracane. Podstawowe bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców…