Czasowe zawieszenie działalności Poradni Okulistycznej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie informuje, iż z dniem 1 października 2021 r. do odwołania czasowo zawiesza działalność Poradni Okulistycznej. Pacjenci zarejestrowani na wizytę do poradni specjalistycznej zostaną poinformowani telefonicznieo dalszym sposobie kontynuacji leczenia. O wznowieniu przyjęć w ww. komórce organizacyjnejSPZOZ w Działdowie poinformuje niezwłocznie.