Wieloprofilowy Oddział Chorób Wewnętrznych

Telefony:

fax: 0 23 697 47 19
0 23 697 22 11 wew. 191 – Sekretariat Oddziału Wewnętrznego
0 23 697 22 11 wew. 215 – Gabinet ordynatora
0 23 697 22 11 wew. 192 – Pielęgniarka oddziałowa
0 23 697 22 11 wew. 195 – Gabinet lekarski
0 23 697 22 11 wew. 193 – Dyżurka pielęgniarek
Lekarz Kierujący Oddziałem:
dr n. med. Janusz Reguła – specjalista chorób wewnętrznych i chorób płuc

Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr Grażyna Janicka

Pododdziały: Kardiologiczny/Reumatologiczny
0 23 697 22 11 wew. 120 – Gabinet lekarza dyżurnego
0 23 697 22 11 wew. 205 – Gabinet lekarski
0 23 697 22 11 wew. 253 – Sekretariat Pododdziału Kardiologicznego
0 23 697 22 11 wew. 184 – Intensywna Opieka Kardiologiczna
0 23 697 22 11 wew. 185 – Dyżurka pielęgniarek
0 23 697 22 11 wew. 137 – Telefon do pacjentów


Ilość łóżek: 71

Charakterystyka Oddziału:
Wieloprofilowy Oddział Chorób Wewnętrznych znajduje się na II piętrze budynku głównego.
Oddział został utworzony w styczniu 2008 roku na bazie trzech oddziałów: wewnętrznego, kardiologicznego i reumatologicznego. Przy oddziale funkcjonuje pracownia kardiologiczna oraz pracownia spirometrii. Współpracujemy trwale z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Olsztynie, Szpitalem Miejskim w Olsztynie i Polikliniką MSWiA w Olsztynie oraz Instytutem Reumatologicznym w Warszawie. W ramach swojej pracy utrzymujemy również kontakt z klinikami medycznymi w Gdańsku, Warszawie i w całym kraju.

Oddział zajmuje się całym spektrum problematyki chorób wewnętrznych. W szczególności chorobami, których leczeniem zajmują się następujące dziedziny medyczne:
– Nefrologia
– Endokrynologia
– Kardiologia
– Reumatologia
– Pulmonologia (choroby płuc)

A także:
– Gastroendokrynologia
– Hematologia
– Diabetologia
– Onkologia
– choroby metaboliczne i zatrucia

Oddział posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych. W miesiącach letnich odbywają tu również praktyki wakacyjne studenci z koła internistycznego Warszawskiej Akademii Medycznej, prowadzone pod kierownictwem dr hab. Jacka Imielli.