Szpitalny Oddział Ratunkowy

Telefon alarmowy 999 i 112

Telefony:
0 23 697 22 11 wew. 156 –  Gabinet lekarski
0 23 697 22 11wew. 210  – Lekarz zespołu P
0 23 697 22 11 wew. 269 –  Lekarz dyżurujący
0 23 697 22 11 wew. 141 –  Dyżurka pielęgniarek
0 23 697 22 11 wew. 142 –  Sala resuscytacyjna
0 23 697 22 11 wew. 143 –  Sala konsultacyjna

Lekarz Kierujący SOR:
lek. Marta Bartkowiak-Nyamogo

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr Aleksandra Machałowska
kwalifikowana pielęgniarka ratunkowa
– tel. wew. 231

Charakterystyka Oddziału:
Szpitalny Oddział Ratunkowy mieści się na parterze budynku głównego. Podstawowe zadanie Oddziału to niesienie pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowia i życia. W szczególności oddział obejmuje swoją opieką: pacjentów z różnego typu urazami, nagłe stany kardiologiczne, stany utraty przytomności, niewydolność oddechową, zatrucia.
Oddział zajmuje się wstępną stabilizacją stanu pacjenta poprzez zabezpieczenie podstawowych parametrów życiowych i niezbędną diagnostyką ustalającą przyczyny zagrożenia zdrowia pacjenta oraz określeniem dalszego postępowania z pacjentem.

Szpitalny Oddział Ratunkowy podzielony jest na trzy strefy:
Zielona – strefa segregacji medycznej i przyjęć
Żółta – sala obserwacyjna
Czerwona – sala resuscytacyjna i sala intensywnego nadzoru

Ilość łóżek: 4
Stanowiska reanimacyjne: 2

Podstawowe wyposażenie:
Respirator – 2 szt, defibrylator – 2 szt, aparat do znieczuleń – 1 szt, kardiomonitor – 6 szt, aparat rentgenowski – 2 szt, aparat USG – 1 szt, pompy infuzyjne

Zespoły wyjazdowe:
W powiecie działdowskim funkcjonują cztery zespoły wyjazdowe karetek pogotowia. Jeden z nich to zespół Specjalistyczny, w skład którego wchodzą: lekarz specjalista, pielęgniarka, ratownik medyczny i kierowca ambulansu. Pozostałe trzy to zespoły Podstawowe, złożone z dwóch ratowników medycznych (bądź ratownika i pielęgniarki) oraz kierowcy. Obecnie dwa zespoły wyjazdowe (S i P) stacjonują przy szpitalu w Działdowie. Jeden zespół wyjazdowy P stacjonuje w Lidzbarku, a drugi zespół wyjazdowy P w Rybnie.