Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi

Pracownia Serologii Transfuzjologicznej wykonuje badania związane z przetaczaniem krwi oraz badania immunohematologiczne na potrzeby leczenia krwią tj. próba zgodności, określenie grupy krwi w układzie AB0 i Rh, przeglądowe badanie przeciwciał odpornościowych do antygenów krwinek czerwonych, badanie w kierunku konfliktu serologicznego między matką, a płodem i w chorobie hemolitycznej płodu/noworodka, badanie kwalifikujące do podania immunoglobuliny anty-D w ramach profilaktyki konfliktu serologicznego RhD, badanie grupy krwi w celu trwałej ewidencji.
Pracownia połączona jest z Bankiem Krwi zapewniającym niezwłoczne, całodobowe zaopatrzenie oddziałów szpitalnych w składniki krwi.

Kierownik Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi:
mgr Katarzyna Kościuk
nr tel. 23 697 22 11 (wew.) 277


Materiał do badań pobierany jest codziennie od poniedziałku do piątku od 7.30 do 12.00;
Wyniki do odbioru następnego dnia od 7.30 do 14.30;
Krewkarty wypisywane są codziennie od 7.30 do 14.30.