Pracownia Bakteriologii

Pracownia Bakteriologiczna znajduje się w budynku Sanepidu (I piętro), Plac Biedrawy 1 w Działdowie

W Pracowni Bakteriologicznej wykonuje się badania diagnostyczne w kierunku zakażeń bakteryjnych i grzybiczych. Badania wykonywane są klasycznymi metodami mikrobiologicznymi (preparaty bezpośrednie, posiewy). Hodowla prowadzona jest w kierunku bakterii tlenowych, mikroaerofilnych i beztlenowych. Stosowane są również metody automatyczne. Identyfikacja drobnoustrojów prowadzona jest przy pomocy aparatu VITEK 2 i testów lateksowych.
Lekowrażliwość oznaczana jest metodą jakościową (dyfuzyjno- krążkową) i ilościową (MIC metodą E- test) oraz automatyczną (aparat VITEK2).

Kierownik Pracowni Bakteriologicznej:
mgr Dorota Pietrzak
mgr Izabela Suś – diagnosta laboratoryjny
nr tel. 23 697 02 86

 • Materiał do badań przyjmowany jest od poniedziałku do piątku od 7.30 do 14.30;
 • Wyniki wydawane są od 10:30 do 15:00;
 • Pracownia nie posiada pobieralni materiału!
 • Materiał do badań pobiera się do jałowych pojemników lub na wymazówkę transportową (można otrzymać w naszej pracowni lub kupić w aptece);
 • Materiał pobrany na wymazówkę transportową można przechowywać w temperaturze pokojowej do 48 godzin;
 • Próbki należy pobierać przed rozpoczęciem leczenia antybiotykami i chemioterapeutykami przeciwdrobnoustrojowymi!
 • Jeżeli przeprowadzane jest badanie kontrolne po leczeniu, należy je wykonać co najmniej po 3 dniach od zakończenia podawania antybiotyku;
 • W razie konieczności przeprowadzenia badania bakteriologicznego u pacjenta otrzymującego antybiotyk/chemioterapeutyk, próbkę pobiera się przed samym przyjęciem kolejnej dawki leku, a na skierowaniu należy napisać jaki antybiotyk i jak długo jest stosowany.

Wyposażenie Pracowni Bakteriologicznej

 • Analizator Vitek 2 compact
 • BactAlert 3D/60

Certyfikaty

 • Certyfikat wiarygodności badań- POLMICRO
 • Udział w programie: Europejska Sieć Monitorowania Oporności na Antybiotyki EARS-Net
 • Współpraca z Krajowym Ośrodkiem Referencyjnym ds. Diagnostyki Bakteryjnych Zakażeń Ośrodkowego Układu Nerwowego.