Oddział Urazowo-Ortopedyczny

Telefony:
0 23 697 22 11 wew. 118 – Sekretariat
0 23 697 22 11 wew. 161 – Gabinet lekarski
0 23 697 22 11 wew. 122 – Pielęgniarka oddziałowa
0 23 697 22 11 wew. 144 – Dyżurka pielęgniarek


Koordynator Oddziału:
dr Andrzej Książek – specjalista w dziedzinie traumatologii i ortopedii

Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr Hanna Kordowska

Ilość łóżek: 17


Charakterystyka Oddziału:
Oddział został zorganizowany w maju 2003 roku jako siedemnastołóżkowy pododdział Oddziału Chirurgicznego. W styczniu 2004 roku został przekształcony w samodzielny Oddział Urazowo-Ortopedyczny.