Telefony jednostek szpitalnych

Centralna Rejestracja Poradni +48 23 697 25 22
(numer wewnętrzny 250)

Szpitalna Centrala Telefoniczna +48 23 697 22 11

Numer kontaktowy do lekarza POZ
Nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska
+48 23 697 22 11 numer wewnętrzny 253


Numery wewnętrzne do poszczególnych jednostek szpitala:

Dyrekcja
199 – Sekretariat Dyrektora SPZOZ w Działdowie
220 – Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych
178 – Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa


Stanowiska samodzielne
200 – Inspektor ds. obronności
233 – Pełnomocnik Dyrektora ds. Praw Pacjenta
233 – Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością
276 – Pielęgniarka epidemiologiczna
297 – Radca prawny
155 – Specjalista ds. BHP


Administracja
268 – Archiwum
206 – Inwentaryzacja
108 – Kadry (lub 263)
291 – Kierownik zamówień publicznych
229 – Sekcja administracyjno-gospodarcza
119 – Zaopatrzenie (magazyny medyczno-gospodarcze)


Księgowość
292 – Główny Księgowy
293 – Księgowość finansowa
294 – Księgowość finansowa
206 – Kierownik działu płac
260 – Dział płac
295 – Kasa


Dział Sprzedaży Planowania i Analiz
146 – Kierownik
242 – Statystyk
174 – Statystyk
249 – Statystyk


Izby Przyjęć
234 – Izba przyjęć ogólna
226 – Izba przyjęć dziecięca
247 – Izba przyjęć położniczo-ginekologiczna


Poradnie Specjalistyczne
216 – Chirurgiczna
230 – Dermatologiczno-Wenerologiczna – rejestracja
281 – Dermatologiczno-Wenerologiczna – lekarz
110 – Endokrynologiczna
169 – Ginekologiczna (Poradnia „K”)
164 – Kardiologiczna
166 – Laryngologiczna
140 – Nefrologiczna
164 – Neurologiczna
131 – Ortopedyczna
164 – Rehabilitacyjna
228 – Reumatologiczna
164 – Urologiczna
259 – Zdrowia psychicznego


Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
124 – Gabinet pielęgniarki oddziałowej/sekretariat
114 – Gabinet lekarski
138 – Dyżurka pielęgniarek
139 – Dyżurka pielęgniarek


Oddział Dziecięcy
221 – Gabinet ordynatora
202 – Gabinet lekarski (lub 203)
103 – Sekretariat
222 – Pielęgniarka oddziałowa
105 – Dyżurka pielęgniarek
106 – Dyżurka pielęgniarek
226 – Izba Przyjęć


Oddział Chirurgii Ogólnej
211 – Gabinet ordynatora
113 – Gabinet lekarski
118 – Sekretariat
175 – Pielęgniarka oddziałowa
112 – Dyżurka pielęgniarek
148 – Gabinet zabiegowy
173 – Kuchnia


Dział Fizjoterapii
261 – Kierownik Działu Fizjoterapii
262 – Gabinet fizykoterapii
257 – Gabinet kinezyterapii


Oddział Medycyny Paliatywnej
258 – Gabinet lekarski
282 – Pielęgniarka oddziałowa
190 – Dyżurka pielęgniarek


Oddział Neurologiczny
168 – Gabinet ordynatora
176 – Gabinet lekarski
214 – Gabinet lekarza dyżurującego
284 – Sekretariat
197 – Pielęgniarka oddziałowa
183 – Dyżurka pielęgniarek
280 – Gabinet zabiegowy
198 – Kuchnia


Oddział Noworodków i Wcześniaków
145 – Gabinet lekarski
167 – Pielęgniarka oddziałowa
152 – Dyżurka pielęgniarek
153 – Dyżurka pielęgniarek
163 – Poradnia dla noworodków


Oddział Położniczo-Ginekologiczny
247 – Izba przyjęć
212 – Gabinet ordynatora
134 – Gabinet lekarski
135 – Sekretariat
251 – Pielęgniarka oddziałowa
126 – Dyżurka pielęgniarek
151 – Dyżurka pielęgniarek
127 – Gabinet zabiegowy
254 – Sala porodowa


Oddział Psychiatryczny
219 – Gabinet ordynatora
149 – Gabinet lekarski
160 – Gabinet psychologa
240 – Sekretariat / Pielęgniarka oddziałowa
239 – Dyżurka pielęgniarek
248 – Kuchnia


Oddział Rehabilitacyjny
165 – Gabinet lekarski
213 – Pielęgniarka oddziałowa
284 – Sekretariat
182 – Dyżurka pielęgniarek


Stacja Dializ tel.fax: +48 23 697 25 44
227 – Gabinet kierownika
279 – Gabinet lekarski
224 – Sekretariat
225 – Pielęgniarka oddziałowa
223 – Dyżurka pielęgniarek, dializy otrzewnowe
299 – I sala dializ
123 – II sala dializ
188 – Sala dializ ostrych
238 – Pracownia elektroników


Szpitalny Oddział Ratunkowy
101 – Segregacja medyczna
156 – Gabinet lekarski
210 – Lekarz zespołu S
231 – Pielęgniarka oddziałowa
141 – Dyżurka pielęgniarek
143 – Dyżurka pielęgniarek
209 – Ratownicy medyczni
235 – Pokój kierowców


Oddział Urazowo-Ortopedyczny
116 – Gabinet lekarski
118 – Sekretariat
122 – Pielęgniarka oddziałowa
144 – Dyżurka pielęgniarek


Wieloprofilowy Oddział Chorób Wewnętrznych
215 – Gabinet ordynatora
195 – Gabinet lekarski
191 – Sekretariat Oddziału Wewnętrznego
192 – Pielęgniarka oddziałowa
193 – Dyżurka pielęgniarek
278 – Gabinet zabiegowy
186 – Kuchnia
194 – Pracownia spirometryczna
Pododdział Kardiologiczny/Reumatologiczny
120 – Punkt przyjęcia pacjenta
205 – Gabinet lekarski
191 – Sekretariat pododdziału kardiologicznego
184 – Intensywna Opieka Kardiologiczna
185 – Dyżurka pielęgniarek


Gabinety Diagnostyczne
109 – USG – gabinet (lub 102)
129 – Endoskopia
125 – Audiologia
179 – EEG


Rentgen
265 – Gabinet lekarski
241 – Rejestracja
264 – Gabinet techników
147 – Tomograf komputerowy


Medyczne Laboratorium Diagnostyczne
275 – Kierownik laboratorium
171 – Sekretariat
274 – Z-ca kierownika ds. techników
270 – Punkt pobierania materiałów
285 – Pracownia analityki i koagulologii
207 – Pracownia biochemii
271 – Pracownia hematologii i EJA
187 – Pracownia biochemii ogólna
172 – Pokój socjalny

277 – Pracownia serologii transfuzjologicznej z Bankiem Krwi


Pracownia bakteriologiczna
23 697 02 86


Blok Operacyjny
244 – Kierownik bloku
245 – Gabinet lekarski / pielęgniarski


Centralna Sterylizatornia
273 – Kierownik
256 – Dyżurka
154 – Komora dezynfekcyjna


Apteka
243 – Kierownik apteki
283 – Ekspedycja


Blok Żywienia
272 – Kierownik bloku żywienia
217 – Blok żywienia
117 – Kuchnia ogólna


Sekcja Techniczna
218 – Kierownik sekcji technicznej
121 – Elektrycy
237 – Hydraulicy
298 – Sprzęt medyczny
288 – Kotłownia


Obsługa
296 – Szatnia
208 – Portiernia główna
162 – Depozyt
236 – Kierownik obsługi sprzątającej
196 – Obsługa sprzątająca
Ochrona – 606671980


Inne
107 – Biblioteka
158 – Krawcowa/pralnia
232 – Prosektorium
111 – Transport medyczny (+48) 23 697 21 24


Nocna i Świąteczna ambulatoryjna pomoc lekarska i pielęgniarska (wyjazdowa) tel/fax: 23 697 21 24