Laboratorium Analiz Lekarskich

Laboratorium analiz lekarskich znajduje się na I piętrze budynku laboratorium

LAL SPZOZ w Działdowie oferuje szerokie spektrum badań rutynowych krwi, moczu oraz płynów z jam ciała. Laboratorium zapewnia pełną wiarygodność wykonywanych badań poprzez systematyczną wewnętrzną kontrolę oraz potwierdzone certyfikatami uczestnictwo w ogólnopolskich i międzynarodowych sprawdzianach wiarygodności analiz. LAL posiada krajowe oraz międzynarodowe certyfikaty jakości. Świadczymy usługi na rzecz Szpitala oraz gabinetów i poradni Szpitala. Naszymi kontrahentami są również lekarze rodzinni i gabinety prywatne. Wykonujemy badania komercyjne.

Struktura organizacyjna Laboratorium Analiz Lekarskich

 • PRACOWNIA HEMATOLOGII- morfologia krwi obwodowej, cytologiczna ocena szpiku kostnego oraz krwi obwodowej;
 • PRACOWNIA BIOCHEMII- analizy z zakresu chemii klinicznej, równowagi kwasowo- zasadowej, diagnostyki zaburzeń lipidowych i białkowych oraz monitorowania farmakoterapii i diagnostyki toksykologicznej;
 • PRACOWNIA IMMUNOCHEMII- badania z działu diagnostyki hormonalnej, markerów nowotworowych, antygenów i przeciwciał wirusowych;
 • PRACOWNIA ANALITYKI OGÓLNEJ- analiza moczu, kału oraz płynów z jam ciała;
 • PRACOWNIA KOAGULOLOGII- diagnostyka zaburzeń krzepnięcia;

Wyposażenie Laboratorium Analiz Lekarskich

 • Analizator Hematologiczny CD RUBY
 • Analizator VITROS 350
 • Analizator Parametrów Krytycznych RAPIDLAB 348
 • Analizator do równowagi kwasowo-zasadowej ABL90 FlexPlus
 • Aparat VIDAS PC BLUE
 • Analizator Paskowy Moczu CLINITEK 500
 • Automatyczny Analizator Koagulologiczny BIOKSEL 6000

Certyfikaty

Programy realizowane przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi:

 • Centralny Ogólnopolski Program Sprawdzianów Międzylaboratoryjnych;
 • Powszechny Program Oceny Wiarygodności Wyników Badań Laboratoryjnych;
 • Program oceny poprawności oznaczeń 31 parametrów immunochemicznych;
 • Program oceny liczników/analizatorów hematologicznych, obejmujących 8 podstawowych parametrów (hematokryt, hemoglobinę, krwinki czerwone, krwinki białe, krwinki płytkowe i 3 wskaźniki czerwonokrwinkowe);
 • Program oceny poprawności oznaczeń podstawowych parametrów koagulologicznych;
 • Program oceny analizatorów równowagi kwasowo-zasadowej i elektrolitów ISE.

Certyfikaty międzynarodowe:

 • Powszechny Program Oceny Jakości w Medycynie Laboratoryjnej Labquality w Helsinkach;
 • Simens Urinalysis Performance Check Program.